BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Sygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O wnioskowaniu o dofinasowanie na studia słów kilka

Jednym z przywilejów, ułatwiającym życie osobom z niepełnosprawnością, jest dofinansowanie do studiów.

Większości z nas, był znany program STUDENT II, który umożliwił zdobycie wykształcenia wielu osobom niepełnosprawnym.  Obecnie jednak ten program został zastąpiony modułem II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) w programie „Aktywny samorząd”. Wnioski o dofinansowanie można zgłaszać do września 2013 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na ul. Zemborzyckiej 8892.

Preferowane będą wnioski od osób osiągających wysokie wyniki w nauce (średnia, co najmniej 4,00), aktywne społecznie (np. wolontariat i inne formy działania na rzecz osób niepełnosprawnych itp.) oraz zawodowo (odbywające kursy, szkolenia czy naukę języków obcych). Warto więc załączyć kserokopię nie tylko potwierdzającą naszą niepełnosprawność czy obecnie odbywaną edukację, ale też zaświadczenia innego typu będące dowodem naszej aktywności (jak wyżej).

Nad samym formularzem warto posiedzieć w domu na spokojnie i uważnie wypełnić. Nie jest może tak skomplikowany jak formularz podatkowy, ale chyba niewiele mu brakuje. Poza typowymi informacjami takimi jak dane osobowe, adres zamieszkania i zameldowania, zdobyte dotychczas wykształcenie, status zawodowy, rodzaj niepełnosprawności, informacje o uczelni i aktualnym kierunku studiów, należy także wypełnić rubrykę uzasadniającą złożenie tego wniosku (3.Informacje niezbędne do merytorycznej oceny wniosku- pytanie 1). Kolejnym zagadnieniem nad który warto się zastanowić, to jest to czy poza studiami podnosimy także swoje kwalifikacje zawodowe poprzez kursy, szkolenia, naukę języków obcych lub też działamy na rzecz osób niepełnosprawnych (3.Informacje niezbędne do merytorycznej oceny wniosku- pytanie 5). Podobne zagadnienia należy również poruszyć, tylko szerzej i konkretniej w załączniku „Uzasadnienie wniosku- Plan aktywizacji”, gdzie mamy przedstawić, jakie działania zamierzamy podjąć w sferach: zawodowej, edukacji oraz społecznej oraz jaki jest ich termin realizacji. Ponadto, jeżeli chodzi o załączniki, należy również wypełnić informacje o dochodach swego gospodarstwa domowego oraz dać do wypełnienia właściwym organom uczelni zaświadczenie o odbywanej aktualnie nauce.

Podsumowując, należy wypełnić kilkostronicowy wniosek, zdobyć zaświadczenie od naszej obecnej uczelni, załączając go razem z kserokopią oryginału orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentami potwierdzającymi naszą aktywność w sferze społecznej i zawodowej. Najlepiej zacząć od razu…

Łukasz Lewicki

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies