BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z wizerunkiem orła i wstęgą w kolorach flagi państwowej

MRiPS: Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji (2022-2025)

W dniu 19 stycznia 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji (2022-2025).

W posiedzeniu uczestniczyła Anita Czerwińska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Ekonomii Społecznej.

W trakcie spotkania wiceminister Anita Czerwińska wręczyła akty powołania do Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji, w tym dla Przewodniczącego Rady wybranego przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego spośród członków Rady. Następnie odbyła się prezentacja osób wchodzących w skład Rady oraz wystąpienie Przewodniczącego Rady, który przedstawił propozycje priorytetów na kadencję 2022-2025. 

Następnie Rada wybrała spośród swoich członków wiceprzewodniczącego Rady i sekretarza Rady w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 1. Bernard-Staniszewska Małgorzata – Fundacja Równi Choć Różni
 2. Marzejon Emilia – Spółdzielnia Socjalna Gmin Miast Wejherowo-Reda “Kompas”
 3. Kiernozek Elżbieta – Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie
 4. Długokęcka Małgorzata – Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie
 5. Wiśniewski Paweł  – Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim/Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim
 6. Żmuda Ewa – Wrocławskie Centrum Integracji
 7. Wróbel-Górecka Dorota – Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie
 8. Kociołek Ewa  – Centrum Integracji Społecznej w Nysie
 9. Bojko-Kulpa Barbara – Centrum Integracji Społecznej POSTIS w Świdniku
 10. Kardas Wioletta – Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach
 11. Gruba Mirosława – Klub Integracji Społecznej w Kartuzach
 12. Mazur Karolina – Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych “Krąg” w Gorzowie Wlkp.
 13. Kowalska Małgorzata – CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne prowadzące CIS
 14. Ługowska Agata – Caritas Diecezji Siedleckiej
 15. Rozbicka-Stanisławska Justyna – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie
 16. Krępski Paweł  – Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., OK NON Profit Sp. z o.o., OK Bydgoszcz NON Profit Sp. z o.o.
 17. Czernij-Jezierska Justyna – Stowarzyszenie Przystań Mieniany
 18. Sidłowska Bożena – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach
 19. Pawlak Bartosz – Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu
 20. Socha Marzena  – Stowarzyszenie Pomocy Społecznej AD ASTRAM
 21. Rola-Skorupska Katarzyna – Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach
 22. Plur Izabela – Fundacja Przestrzeń Rozwoju Kraków
 23. Drwal Agnieszka – Mazowiecki Urząd Wojewódzki
 24. Kozicki Krzysztof Ryszard – Podlaski Urząd Wojewódzki
 25. Awiżeń-Chwiałkowska Beata – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 26. Ks. dr Słowik  Stanisław – PrzewodniczącyŚwiętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 27. Wojtaszek Mieczysław  – Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 28. Tomczyk Aneta – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
 29. Donke-Cieślewicz Monika – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Pierwsze posiedzenie Rady zakończyło się dyskusją na temat kierunków prac Rady Zatrudnienia Socjalnego III kadencji.

Głównym zadaniem Rady Zatrudnienia Socjalnego jest opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie zatrudnienia socjalnego oraz integracji zawodowej i społecznej osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Ponadto Rada przygotowuje dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej różne ekspertyzy dotyczące bieżących problemów społecznych oraz inicjuje niezbędne zmiany aktów prawnych z tego obszaru.

Notatka powstała na podstawie informacji zawartych w serwisie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies