BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp: Lublin. Miasto inspiracji.

Mija termin składania wniosków o dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych

Urząd Miasta Lublin przypomina, że 30 listopada upływa termin składania wniosków o dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych.

Upoważnione do otrzymania dodatku są m.in.: organizacje pozarządowe, szpitale, szkoły i przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury oraz palcówki opiekuńcze.

– Wypłata dodatków jest zadaniem zleconym gminom przez rząd. Poza gospodarstwami domowymi, o tę formę wsparcia mogą ubiegać się również podmioty wrażliwe. W obu przypadkach ostatecznym terminem na dokonanie formalności jest koniec listopada. Do tej pory wpłynęło łącznie ok. 9,9 tys. wniosków – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Dodatek przysługuje podmiotom ogrzewającym nieruchomości, w których prowadzą swoją działalność, za pomocą węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Warunkiem otrzymania dodatku jest dokonanie zgłoszenia głównego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek nie przysługuje podmiotom podłączonym do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz tym, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, przy ul. Zana 38 (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców, przy ul. Filaretów 44 (w poniedziałki i wtorki w godz. od 7:45 do 16:45 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. od 7:45 do 15:15). Do wniosku należy dołączyć pisma potwierdzające uprawnienia do reprezentowana podmiotu wrażliwego oraz dokument sprzedaży, który będzie potwierdzeniem ilości i ceny paliwa.

Wniosek można złożyć także elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.

Więcej informacji oraz wzór wniosku dostępne są na stronie lublin.eu. Informacje w tym zakresie można uzyskać także w Wydziale Ochrony Środowiska, osobiście lub pod numerem telefonu 81 466 26 09.

Urząd Miasta Lublin,
Biuro Partycypacji Społecznej,
ul. Gilasa 3/107, 20-109 Lublin

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies