BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo ROPS Lublin

Mieszkania wspomagane – szkolenie dla przedstawicieli NGO i JST

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkania szkoleniowe w zakresie stosowania standardu mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie.

Szkolenia adresowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze wsparcia społecznego i odbędą się w 3 terminach:

  • 21 października 2022 r. – zgłoszenia przyjmowane są do 17 października;
  • 4 listopada 2022 r. – zgłoszenia przyjmowane są do 28 października;
  • 18 listopada 2022 r. – zgłoszenia przyjmowane są do 14 listopada;

w Santiago Café przy ul. Głuskiej 145 w Lublinie.

Uczestnictwo należy zgłaszać poprzez formularz on-line forms.office.com

Program spotkań szkoleniowych

21 października /4 listopada /18 listopada 2022 r. – Santiago Café, ul. Głuska 145, Lublin.

9:00 – Rejestracja uczestników spotkania szkoleniowego;

9:30 – Standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie najważniejsze założenia dokumentu opracowanego w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w partnerstwie z ROPS Rzeszów, ROPS Kielce oraz organizacjami pozarządowymi – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, Stowarzyszenie „Radość” w Dębicy, Caritas Diecezji Kieleckiej – Marta Młynarczyk – specjalista ds. opracowania i wdrożenia standardu, ROPS Lublin;

10:00 – Doświadczenie w prowadzeniu mieszkań wspomaganych przez Stowarzyszenie „Misericordia” – Arkadiusz Sadowski – Skarbnik Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”;

10:30 – Przerwa na kawę;

11:00 – Doświadczenia kadry mieszkań wspomaganych we wdrażaniu standardu – Małgorzata Filipowicz – psycholog, opiekun mieszkania wspomaganego, Hanna Plisiecka – psycholog, opiekun mieszkania wspomaganego;

12:00 – Dyskusja;

12:30 – Prezentacja filmu TVP Lublin o mieszkaniach wspomaganych dla osób chorujących psychicznie, prowadzonych w ramach projektu Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym;

13:00 – Obiad;

13:30 – 15:00 – Wizyta w mieszkaniu wspomaganym prowadzonym przez Stowarzyszenie „Misericordia.

Spotkania szkoleniowe realizowane są w ramach projektu Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Marta Młynarczyk
Specjalista ds. opracowania i wdrożenia standardu
tel. 81 528 76 29

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies