BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W tle Ratusz w Lublinie i napis: "135 tys. zł w 2023 r. w ramach Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”

Miasto Lublin: 135 tys. zł w 2023 r. w ramach „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025”

W 2023 roku Miasto Lublin, w ramach otwartego konkursu ofert, przekaże lubelskim organizacjom pozarządowym środki finansowe na wspieranie aktywności i rehabilitację mieszkańców z niepełnosprawnościami. W tym roku na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono kwotę 135 tys. zł.

W ramach „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami na lata 2021-2025” zostanie dofinansowanych 12 projektów, złożonych w ramach 5 kategorii:

  1. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:
  2. Rozwijanie pasji i zainteresowań osób niepełnosprawnych w różnym wieku:
  3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:
  4. Organizacja zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w okresie wakacyjnym:
  5. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych:

Zaplanowane w dofinansowanych projektach formy wsparcia realizowane będą do grudnia 2023 roku.

Pełna lista projektów, które otrzymają wsparcie Miasta Lublin dostępna jest na stronie BIP UM Lublin.

Źródło: lublin.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies