BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner promujący wydarzenie

Dyskusja o teatrze osób z niepełnosprawnością intelektualną [21 listopada]

„Granice teatru: Teatr osób z niepełnosprawnością intelektualną” to temat dyskusji, która odbędzie 21 listopada o godz. 11:00. Organizatorami spotkania są: Teatroterapia Lubelska, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Fundacja Pomysłodalnia.

Spotkanie odbędzie się w Klubie Muzycznym Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, mieszczącym się na poziomie -1 przy Placu Teatralnym 1.

Celem idealnej dyskusji, jak ją tutaj definiuję, jest uczenie się (oraz nauczanie, co jest formą uczenia się). W przeciwieństwie do debaty, która jest grą o sumie zerowej, dyskusja jest grą o sumie dodatniej. Dyskusja jest podobna do wymiany rynkowej o tyle, że każda stron na niej korzysta. To dyskusja, a nie debata jest drogą do intelektualnego rozwoju.
– Sanford Ikeda

W ostatnim okresie obserwujemy po raz kolejny wzmożoną debatę na temat praktyk teatralnych z udziałem osób z niepełnosprawnością intelektualną. Narracje, jakie pojawiają się w przestrzeni publicznej, skłaniają do zadawania pytań i porządkowania priorytetów i terminologii, przypomnienia praw osób z niepełnosprawnością oraz obowiązków tych, którzy pracują z takimi osobami. Wyjątkowym pretekstem do dyskusji, którą rozumiemy w duchu Sanforda Ikedy, jest nadchodząca premiera Teatroterapii Lubelskiej. Będzie to spektakl oparty na specjalnie zamówionym na tę okazję tekście Artura Pałygi pt. „Nieposkromienie”, reżyserką jest Maria Pietrusza-Budzyńska.

Udział w dyskusji potwierdzili:

  • Maria Pietrusza-Budzyńska – twórczyni i pionierka terapii przez teatr – teatroterapii, założycielka pierwszego, zinstytucjonalizowanego Teatru Ludzi Niepełnosprawnych w Polsce,
  • Profesor Anita Stefańska – certyfikowana arteterapeutka, edukatorka i animatorka, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Dr Jarosław Cymerman – teatrolog i literaturoznawca, dyrektor do spraw programowych Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego,
  • Dr Grzegorz Kata, – psycholog, pracownik naukowy Akademii WSEI zajmujący się profilaktyką zdrowia psychicznego,
  • Profesor Janusz Kirenko – Kierownik Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  • Profesor Wojciech Otrębski – psycholog, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  • Artur Pałyga – dramaturg,
  • oraz przedstawiciele teatrów i zespołów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce.

Dyskusję poprowadzą:

  • Piotr Wyszomirski – założyciel i redaktor naczelny Gazety Świętojańskiej, aktywista, prosument kultury,
  • Magdalena Olszewska – humanistka, prosumentka kultury, prezeska Fundacji Pomysłodalnia.

Źródło: e-teatr.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies