BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z znakiem: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Lubelskie Porozumienie na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Dnia 11. II. 2016 r. o godz.13.00 w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Ametystowej 22 w Lublinie odbyło się robocze posiedzenie Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

Spotkanie poświęcone było ustaleniu formuły, tematu, czasu i miejsca organizacji Forum Psychiatrii Środowiskowej w Lublinie w roku bieżącym.

Uczestnikami Porozumienia są liczne osoby, środowiska i instytucje zaangażowane w działania zmierzające do promocji zdrowia psychicznego i przywrócenia osobom chorującym należnego im miejsca w społeczeństwie. Dzięki szerokiej formule Porozumienia, w gronie dyskutującym wszelkie kwestie mające odniesienie do poprawy sytuacji osób chorujących psychicznie zasiadają m.in przedstawiciele stowarzyszeń (LSOZP w osobach pielęgniarek, psychoogów i terapeutek P. Emilii Walęciuk Warchockiej, P. Izabeli Hanczyn, P. Barbary Grell Dudy wraz z przewodniczącym posiedzeniu dr Arturem Kochańskim; LSR „Zdrowie Psychiczne” reprezentowane przez prof. Małgorzatę Kowalewską; LSJESTEŚMY reprezentowane przez piszącego te słowa Zygmunta Marka Miszczaka), władz lokalnych (P. Grażyna Jackowska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Lublin), świata nauki (dr Krzysztof Ciepliński z Katedry Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL, dr hab. Andrzej Kapusta z Zakładu Antropologii Kulturowej UMCS) i wielu innych instytucji (P. Bogumiła Jędrzejczyk z Filii Nr 3 MOPR w Lublinie, P. Elżbieta Waniurska z ŚDS przy ul. Nałkowskich, P. Alicja Jankiewicz z LFOON-SW) i in.

Spotkanie rozpoczęło się krótką wymianą informacji na temat kontekstu społecznego, w jakim sytuują się podejmowane przez Porozumienie działania. Jak zauważył dr Artur Kochański, sytuacja centrów zdrowia psychicznego skomplikowała się w związku z dążeniem każdego z działów medycyny do tworzenia osobnych instytucji o takim charakterze. Prof. Małgorzata Kowalewska poinformowała o zmianie nazwy funkcjonującego w ramach Ministerstwa Zdrowia Wydziału Psychiatrii i Patologii Społecznej na inną, nie obciążoną bagażem stygmatyzujących osoby chorujące stereotypów.

W wyniku dyskusji przyjęto wstępnie roboczą wersję tematu tegorocznego Forum Psychiatrii Środowiskowej jako „Osamotnienie osoby chorującej psychicznie. Poszukiwanie antidotum”. W formule Forum mieścić się jednak będą wykłady, panele i warsztaty szeroko ujmujące problematykę zdrowia psychicznego tak, aby stanowić mogły źródło informacji również o problemach osób zdrowych, ale przeżywających kryzys psychiczny. Czas przeprowadzenia Forum skorelowany zostanie z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w taki sposób, iż dnia 10. X. 2016 r. przed południem odbędzie się impreza plenerowa; popołudnie tegoż dnia poświęcone zostanie prezentacji filmów dotyczących problematyki zdrowia psychicznego. Wtorek dnia 11. X. będzie dniem wykładów i paneli dyskusyjnych, zaś na środę dn. 12. X. przypadną warsztaty oraz kończące Forum podsumowanie jego dorobku.

W trakcie posiedzenia Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego przedyskutowano także zagadnienia kształtu części artystycznej imprez towarzyszących Forum, zdobycia środków finansowych na realizację związanych z nim zadań oraz patronatu medialnego. W tej ostatniej kwestii ustalono m.in. istotną rolę Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-SW i portalu www.niepelnosprawni.lublin.pl jako jednego z patronów medialnych przedsięwzięcia.

 Zygmunt Marek Miszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies