BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Laureaci wyróżnieni podczas Gali III Sektora

Lubelskie Forum NGO / Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, 12-13.10.2023 r.

W dniach, 12-13 października 2023 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyło się X Lubelskie Forum NGO / Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Współorganizatorami spotkania byli: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

Celem wydarzenia było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz wzajemna inspiracja do dalszego działania dla przedstawicieli: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej, liderów społeczności lokalnych oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w obszarze trzeciego sektora. Organizatorzy stworzyli możliwość integracji sektora publicznego i pozarządowego oraz promocji ciekawych inicjatyw obywatelskich w regionie.

Dzień 1 - 12.10.2023 r.

W pierwszym dniu konferencji Uczestnikom zaproponowano trzy wystąpienia:

 • “Wyzwania dla NGO” – Julia Bednarek, Stowarzyszenie Klon/Jawor;
 • “EFS+ 2021–2027 – możliwości wsparcia dla organizacji pozarządowych” – Jakub Schimanek, Departament Wdrażania EFS, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • “Programy rządowe jako źródło finansowania działalności organizacji pozarządowych” – Przemysław Jaśkiewicz, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego

oraz panel dyskusyjny “Capacity building – budowanie zdolności NGO”, moderowany przez Pana Andrzeja Rybus – Tołłoczko, w którym uczestniczyli: Łukasz Budyńczuk – Departament Wdrażania EFS, UMWL, Agata Gawlik – Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Jakub Schimanek – Departament EFS Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Mirosław Górczyński – Forum Związków Zawodowych, Martyn Madej – Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych, Iwona Janicka – Komitet Monitorujący Program FERS.

Wydarzenie było tłumaczone na Polski Język Migowy (PJM) przez Panie: Magdalenę Gach oraz Jolantę Gromadę.

Gala III Sektora

W godzinach popołudniowych odbyła się Gala III Sektora. Początek uroczystości uświetniły cztery występy artystyczne w wykonaniu tancerzy ze Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca Społecznego Ogniska Baletowego w Lublinie. Jako pierwsza wystąpiła Helena Kaznowska w wariacji klasycznej, następnie Alicja Snuzik w wariacji współczesnej. Wariację klasyczną zatańczyły wspólnie Joanna Iwan i Gabriela Szewczyk a jako ostatnia zaprezentowała się Lidia Kuźma.

Podczas uroczystej Gali III Sektora wręczono nagrody:

 1. „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznawane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego;
 2. Marszałka Województwa Lubelskiego;
 3. „Złoty Parasol NGO” przyznane przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – organizację parasolową w województwie lubelskim.

"Nagroda Trzeciego Sektora"

 • Kategoria I: Samorząd wspierający działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2022 – Powiat Kraśnicki (odebrał  Pan Paweł Kudrel – Starosta Kraśnicki);
 • Kategoria II: Przedstawiciel biznesu, wspierający działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2022 – MIRPOL Sp. z o.o. (odebrała Pani Klaudia Łopucka);
 • Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2022 – Pani Agnieszka Drozd–Bownik (Prezes  Stowarzyszenia na Rzecz Wsi Wałowice “Wałowianki”) i Pan Zygmunt Marek Miszczak (działacz opozycji antykomunistycznej, poeta, aktywista w zakresie zdrowia psychicznego, Prezes Stowarzyszenia “Jesteśmy”, wolontariusz i członek redakcji Biuletynu niepelnosprawnilublin.pl);
 • Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i Województwo Lubelskie 2022 (tzw. Mały Ambasador) – Stowarzyszenie „Dla Folkloru” (odebrał Pan Łukasz Chojnacki – Prezes);
 • Kategoria V: Wolontariusz roku 2022 – Ewa Sylwia Chęć.

Ponadto wręczono wyróżnienia:

 • W kategorii I: Gmina Łomazy (odebrał  Pan Jerzy Czyżewski – Wójt Gminy Łomazy), Miasto Puławy (odebrała: Pani Bożena Krygier – Przewodnicząca Rady Miasta Puławy);
 • W kategorii III: Marcin Pastuszak;
 • W kategorii IV: Stowarzyszenie Aktywny Dialog (odebrali: Pan Szymon Krawczyk oraz Jakub Gęca) „Andros” Uczniowski Ludowy Klub Sportowy (odebrał Marcin Bochenkiewicz)

Nagrody wręczyli: Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Ryszard Szczygieł – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Pani Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego

 • Na podstawie artykułu 41. Ustawy o Samorządzie Województwa oraz Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego oraz zasad używania i stosowania, Zarząd Województwa Lubelskiego podjął Uchwalę o wyróżnieniu Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego.
  Medal otrzymuje Stowarzyszenie EMAUS (odebrał Pan Zbigniew Drążkowski);

Ponadto wręczono wyróżnienia:

 • Wyróżnienie za kompleksowy system wsparcia i wdrożenie hrubieszowskiego modelu reintegracji społecznej  i zawodowej oraz inicjatywy odgrywające kluczową rolę w integracji społeczności lokalnych wokół realizacji ważnych społecznie celów otrzymało Stowarzyszenie Przystań z Hrubieszowa (odebrały: Justyna Czernij–Jezierska oraz Klaudia Lalik);

 • Wyróżnienie za blisko 20-letnią działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich integrację w środowisku lokalnym a także podnoszenie wiedzy na temat przysługujących im praw i dostępnych usług otrzymało Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” z Łukowa (odebrała Alicja Filip).

Nagrody wręczyli: Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Ryszard Szczygieł – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Pani Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Nagroda "Złoty Parasol NGO"

 • Kategoria: „Za szczególny wkład w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”:
  • Za szczerość i odwagę w głoszeniu poglądów oraz ogromną pasję i determinację w wypełnianiu od 10 lat misji i celów w Związku Stowarzyszeń FLOP, których efektem jest lepsza jakość funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego ” otrzymała Pani Justyna Spryszak;
  • Za szczególny wkład w rozwój Związku Stowarzyszeń FLOP, za profesjonalizm i szczególną umiejętność współpracy oraz niezwykły przykład osobistego zaangażowania w działania podejmowane  przez Związek Stowarzyszeń FLOP otrzymał Pan Wojciech Dec;
  • Za wieloletnią współpracę i aktywne zaangażowanie w rozwój Związku, za determinację w wychodzeniu z trudnych sytuacji oraz profesjonalizm w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnościami otrzymał Pan Jacek Bobruś.

Nagrody wręczyły Przedstawicielki Komisji Rewizyjnej FLOP, Panie: Ewa Rębecka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Bożena Węgrzyn – Członek Komisji Rewizyjnej.

 • Kategoria: „Za całokształt zaangażowania w rozwój Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”
  • Za umiejętność współpracy oraz wieloletnie aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju Związku Stowarzyszeń  FLOP, służących wzmacnianiu procesu federalizacji organizacji pozarządowych otrzymała Pani Agnieszka Szypulska;
 • Kategoria: „Przyjaciel Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych”
  • Za umiejętność współpracy i dzielenie się doświadczeniem a także za profesjonalizm oraz niezwykły przykład osobistego zaangażowania w działania podejmowane wspólnie ze Związkiem Stowarzyszeń FLOP otrzymała Pani Małgorzata Michalska–Nakonieczna.

Nagrody wręczyli: Pan Wojciech Dec – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Pani Justyna Spryszak – Wiceprezes Zarządu.

Na zakończenie Gali specjalnie dla Laureatów wystąpiła Anna Rusowicz – czterokrotna laureatka nagrody Fryderyka oraz Superjedynki.

Dzień 2 - 13.10.2023 r.

W drugim dniu Forum odbyły się dwie sesje warsztatów tematycznych, związanych z działalnością pozarządową, które poprowadzili doświadczeni trenerzy i praktycy:

 1. “Mikrogranty” – Maciej Mulawa – Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej;
 2. “Współpraca NGO z JST” w zakresie realizacji usług społecznych – Justyna Czernij Jezierska – Stowarzyszenie Przystań, Justyna Kozłowska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie;
 3. “Specyfika działania organizacji na terenach wiejskich” – prof. dr hab. Magdalena Szafranek – Uniwersytet Warszawski;
 4. “Od czego zależy rozwój organizacji?” – Monika Chrzczonowicz, Julia Bednarek, Stowarzyszenie Klon/Jawor;
 5. “Źródła finansowania NGO” – Karolina Cyran – Juraszek – Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych;
 6. “Narzędzia do wewnętrznej komunikacji w organizacji” – Paweł Romański – Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa;
 7. “Dlaczego organizacji potrzebny jest PR?” – Agnieszka Malinowska – Biuro Partycypacji Społecznej Urząd Miasta Lublin;
 8. “Łańcuch dostępności” – Wojciech Dec, Robert Gostkowski – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Retransmisję z wydarzenia można obejrzeć w serwisie YouTube:

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
realizowanego w okresie 06.06.2023 – 11.12.2023 r.
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies