BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
logo Lubelskie Stowarzyszenie Diabetyków

Lubelscy diabetycy świętują

W dniu 10 listopada 2021 roku w restauracji Sielsko Anielsko na Rynku Starego Miasta w Lublinie lubelscy diabetycy obchodzili coroczne święto Światowego Dnia Cukrzycy.

Odchody połączono z innymi okrągłymi rocznicami:

 • 100-lecia odkrycia insuliny. Cukrzyca do czasu jej wynalezienia była chorobą nieuleczalną i śmiertelną. Wynalezienia insuliny dokonał w 1921 roku na uniwersytecie w Toronto lekarz Frederick Bantng wraz ze studentem Charlesem Bestonem i biochemikiem Jamesem Collipem. Pierwszy zastrzyk insuliny podano 11 stycznia 1922 roku 14-letniemu Leonardowi Thomsonowi, znajdującemu się w ostatnim stadium śpiączki cukrzycowej. Poziom cukru u chłopca wkrótce wrócił do normy. Dziecko było uratowane. Frederick Banting za odkrycie insuliny w 1923 roku otrzymał nagrodę Nobla, zaś 14 listopada został przyjęty przez IDF (Międzynarodową Federację Diabetologiczną) za Światowy Dzień Cukrzycy,
 • 40-lecia powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 19 czerwca 1981 roku w Bydgoszczy zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Cukrzyków Polskich, które 1986 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie chorych na cukrzycę PRL. Była to organizacja samopomocowa, którego rolą było zaspokajanie w tamtym trudnym czasie podstawowych potrzeb osób chorych na cukrzycę, głównie leków i lepszego dostępu do odpowiednich produktów spożywczych (niezbędnym leczeniem cukrzycy jest dieta).
 • 35-lecia powstania Oddziału PSD w Lublinie. Za datę jego powstania przyjmuje się 26 maja 1986 roku, a pierwszą siedzibą była Wojewódzka Przychodnia Diabetologiczna przy ul, Królewskiej w Lublinie. Działalność Stowarzyszenia koncentrowała się wokół zabezpieczenia chorych w podstawowe leki i dostęp do produktów spożywczych (diabetycy mieli dodatkowe kartki żywnościowe). Nie zapominaliśmy o statutowym celu Stowarzyszenia jakim była i jest wiedza o cukrzycy oraz jej rozpowszechnianie wśród naszych członków.

W obchodach udział wzięli członkowie Prezydium Zarządu Oddziału – organizatorzy uroczystości i przedstawiciele Kół z całego województwa. Najliczniej przybyli członkowie Kół z Lublina. Choroby i pandemia koronawirusa uniemożliwiły przyjazd przedstawicieli Kół z Dęblina i Kraśnika.

Z zaproszonych gości na uroczystości przybyli:

 • Anna Śliwińska – prezes Zarządu Głównego PSD,
 • przedstawiciele prezydenta m. Lublina: Joanna Olszewska – dyr. Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych i Sławomir Skowronek – dyr. Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych,
 • Mieczysław Zapał – były prezes Lubelskiej Spółdzielni Spożywców „Społem” i obecny Maciej Klimek. LSS to nasi wieloletni dobroczyńcy,
 • LFOON Sejmik Wojewódzki reprezentowała Barbara Lisek – prezes Stowarzyszenia Chorych na Padaczkę „Drgawka”,
 • środowisko medyczne reprezentował prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida – diabetolog, hipertensjolog i nieformalny opiekun medyczny naszego Oddziału.   

Zaproszonych gości i członków naszego Stowarzyszenia przywitała prezes Oddziału Elżbieta Sagan, która wyjaśniła okoliczności dzisiejszej uroczystości. W krótkich słowach przedstawiła działalność Stowarzyszenia, podkreśliła trudności z jakimi spotykamy się w tej pracy społecznej, a szczególnie teraz w sytuacji pandemicznej.

Następnie medalem PSD „Za zwycięstwo nad cukrzycą” uhonorowano:

 • Mariannę Łazarz medalem platynowym za 50 letnią walkę z cukrzycą,
 • Marię Kulaszyńską medalem złotym za 40 lat zmagania się z cukrzycą,
 • Danutę Gładosz medalem srebrnym za 30 letni staż z cukrzycą.

Przedstawiciele Prezydenta m. Lublina Joanna Olszewska i Sławomir Skowronek w uznaniu za wkład w budowanie systemu wsparcia dla chorych na cukrzycę oraz aktywną działalność społeczną służącą Mieszkańcom miasta i regionu odznaczyli Medalem Prezydenta Miasta Lublina następujące osoby:

 1. Mariannę Łazarz
 2. Irenę Manecką
 3. Helenę Niezgodę
 4. Barbarę Polikarską
 5. Elżbietę Sagan
 6. Marię Spychalską
 7. Łukasza Walczyńskiego
 8. Pawła Zehnera

Razem z medalem odznaczeni otrzymali suweniry, w tym książkę „Krakowskie Przedmieście w 450-lecie Unii Lubelskiej”.

Joanna Olszewska i Sławomir Skowronek podczas wręczania medali

Zaproszeni goście i 21 członków naszego Oddziału otrzymało z rąk prezes Anny Śliwińskiej pamiątkowe medale 40 lecia PSD (na zdjęciu poniżej):

Wszyscy odznaczeni otrzymali od Zarządu Oddziału upominki i różę. Wśród upominków znalazł się cebularz – regionalny przysmak Lublina i Lubelszczyzny.

Głos zabierali zaproszeni goście, którzy gratulowali działaczom długoletniej pracy społecznej na rzecz społeczności chorych na cukrzycę i życzyli dalszych sukcesów w przyszłości. Prezes Anna Śliwińska i prof. Grzegorz Dzida przekazali najnowsze informacje na temat prac komisji rządowej zajmującej się cukrzycą.

Następnie sekretarz Oddziału Paweł Zehner przedstawił historię powstania Oddziału Lubelskiego i niektóre fakty z 35 letniej jego działalności. Były w niej dobre i mniej dobre lata. Niestety ostatnie lata to spadek liczebności członków naszego Stowarzyszenia, przy tym zupełny brak dopływu młodych diabetyków, mimo systematycznego wzrostu zachorowań na cukrzycę w Polsce.

Poniżej fotoreportaż z uroczystości:

Na zdjęciu od lewej Anna Śliwińska, Elżbieta Sagan i prof. Grzegorz Dzida
Na zdjęciu od lewej: Barbara Lisek, Elżbieta Sagan i Anna Urban prezentują jubileuszowy tort, „naruszony” przez gości, którzy musieli wcześniej nas opuścić.

Po części oficjalnej zebrani przystąpili do jej kulinarnej. Obiad chyba wszystkim smakował, bo mówiąc żartobliwie nie było reklamacji. Ukoronowaniem obiadu był pyszny, jubileuszowy tort (lekki, dozwolony dla diabetyków) udekorowany poczwórnym, okolicznościowym motywem.

Dalsza część uroczystości miała charakter towarzysko – dyskusyjny. Była okazja do wymiany doświadczeń, nawiązania bliższych znajomości, porozmawiania na tematy niekoniecznie związane z tym co dzisiaj nas zgromadziło, czyli cukrzycą.

Czas upływał, trzygodzinna uroczystość dobiegła końca i nastąpił moment pożegnań przed powrotem do domu.

Na zakończenie dnia sekretarz Paweł Zehner oprowadził panią prezes Annę Śliwińską po Starym Mieście, która jako mieszkanka Warszawy nie miała okazji poznać naszego miasta. Na krótkim spacerze pokazał jej zabytki Starego Rynku, wszystkie cztery bramy (Rybna, Krakowska, Trynitarska, Grodzka), Katedrę, Stary Teatr i Plac po Farze, udzielając w miarę wyczerpujących informacji o oglądanych obiektach. Wycieczkę zakończyli na Zamku Lubelskim, ze wzgórza którego obejrzeli panoramę Starego Miasta.

Prezes Oddziału Elżbieta Sagan

Zdjęcia: Magdalena Smyl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies