BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Kryształowa Rocznica WTZ Świdnik

W dniu 12 września 2013 roku odbyły się Obchody Jubileuszu XV – lecia WTZ w Świdniku. Imprezę zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świdniku.

Na uroczystość przybyli znamienici goście. Władze Miasta Świdnik reprezentowali burmistrz Pan Waldemar Jakson, zastępca burmistrza Pan Andrzej Radek, zastępca burmistrza Pan Tomasz Szydło, Pan Piotr Jankowski oraz Pani Magdalena Kurowska, PFRON Pan Ryszard Dados i Pani Janina Włodarczyk, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przewodniczący Pan Andrzej Kuciuczyk, Władze Powiatu Świdnickiego Pan Andrzej Mańka, Pan Dariusz Tokarzewski (jeden z filarów grupy muzycznej VOX, który aktywnie udziela się również w WTZ), Pani Elżbieta Migut oraz Pani Bożena Sadowiska-Krawczyk, PCPR Świdnik Pan Jacek Jaworski, Pani Agnieszka Kusy i Pani Agnieszka Kańczugowska.

 Poza tym, byli obecni przedstawiciele instytucji i organizacji działających na terenie powiatu świdnickiego w obszarze pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych, a także rodziny uczestników Warsztatów i ich przyjaciele.

Witając zaproszonych gości i otwierając uroczystość rozpoczęła Pani Iwona Ratajczak przedstawiając prezentacje na temat historii działalności Warsztatu Terapii Zajęciowych. Następnie dziękując za wkład wniesiony w rozwój Ośrodka Pani kierownik Wiesławie Staszczak przekazała jej reprezentowanie tego wydarzenia. Po prezentacji Pani kierownik dziękowała wręczając wiązanki kwiatów wszystkim swoim pracownikom, bez których WTZ nie mógłby w pełni funkcjonować.

Następnie zaproszeni goście w kolejności wręczali kwiaty i nagrody Pani kierownik Wiesławie Staszczak oraz jej podopiecznym za wniesiony wkład dla rozwoju społeczności lokalnej. W dalszej kolejności przybyli przedstawiciele środowiska lokalnego ustawili się w długiej kolejce do Pani Wiesławy Staszczak, aby podziękować i życzyć dalszych sukcesów.

W części artystycznej, uczestnicy WTZ zaprezentowali swój bogaty i urozmaicony dorobek twórczy. Wystąpiły m.in.;. grupa teatralno-taneczna „Motyle” z najnowszym spektaklem „Relacje”. To przedstawienie, które za pomocą dynamiki ciała i układu choreograficznego pokazuje relacje między ludzkie. Nasze relacje z innymi są często skomplikowane, działamy indywidualnie lub w grupie, w takim samym tempie, albo w innym. Jesteśmy różni, ale również podobni. Następnie wystąpiły: grupa poetycka „Pleyada” w programie poetycko-wokalnym „15 Lat minęło” a także grupa wokalna „Ach To My”. Każdy z uczestników prezentując swój talent, podczas tych występów, wzruszył nie jedną osobę na sali.

Po zakończonych występach zaproszeni goście mogli zapoznać się bliżej z pracami poszczególnych pracowni. Obecnie WTZ oferuje swoim uczestnikom wielorakie formy terapii. Poprzez rehabilitację zawodową uczestnicy Warsztatów mogą rozwijać swoje pasje w ośmiu pracowniach tematycznych. Są to pracownie: umiejętności społecznych i technik audio wizualnych, plastyczna, stolarska, witrażu, gospodarstwa domowego, ceramiki, krawieckiej oraz poligraficzno-introligatorska. W trakcie zwiedzania można było obejrzeć wystawę fotograficzną pt. „Nasza historia”, obejrzeć projekcję filmu o WTZ a także wystawę prac osób niepełnosprawnych.

 W swoim dorobku uczestnicy Warsztatów mają wiele zdobytych nagród i wyróżnień o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym m.in. Festiwalu „Albertiana” gdzie grupa „Motyle” zdobyła III miejsce.

Po zwiedzaniu wszyscy zaproszeni goście udali się na poczęstunek.

Kamil Artur Kuliński
Wiesława Staszczak

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies