BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W tle lubelskie Stare Miasto nocą; centralnie napis "KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu dokumentu Lubelskie standardy dostępności kultury"

Konsultacje społeczne projektu dokumentu “Lubelskie standardy dostępności kultury”

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin ogłasza konsultacje społeczne Projektu dokumentu "Lubelskie standardy dostępności kultury".

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest opracowanie wraz z mieszkańcami i mieszkankami ostatecznej wersji dokumentu “Lubelskie standardy dostępności kultury”. Dokument zawiera wytyczne, dzięki którym kultura w Lublinie będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

Czas trwania konsultacji

Konsultacje społeczne trwają od 22 maja 2023 r. do 4 czerwca 2023 r.

Formy konsultacji społecznych

  1. Protokołowane otwarte spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i mieszkankami, odbywające się w dniach 30.05.2023 r. (godz. 16.00-18.00) i 02.06.2023 r. (10.00-12.00), miejsce: Urząd Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, sala nr 252, II p.
  2. Dyżur konsultacyjny pod numerem tel. 81 466 37 11 w dniach 29.05.-01.06.2023 r.
  3. Przyjmowanie opinii na piśmie (pocztą tradycyjną na adres Wydział Kultury, ul. Złota 2, 20-112 Lublin, z dopiskiem „Konsultacje”), w tym poprzez internet (e-mail: konsultacje@lublin.eu) oraz ustnie do protokołu (Wydział Kultury, ul. Złota 2, 20-112 Lublin, pokój nr 30)

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych

Wydział Kultury, ul Złota 2, 20-112 Lublin, tel. 81 466 37 11, e-mail: kultura@lublin.eu.

Inne niezbędne informacje

  1. Tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin.
  2. Spotkania konsultacyjne będą tłumaczone na PJM.
  3. Można zgłaszać potrzebę asystenta podczas spotkań konsultacyjnych pod nr tel. 81 466 37 11 do dnia 25.05.2023 r.

Pliki do pobrania

Notatka powstała na podstawie informacji zwartych na stronie Urzędu Miasta Lublin.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies