BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący wydarzenie: IV Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”.

Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych “Słowa, dobrze, że jesteście”

„Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca 2015 roku.

Każda osoba niepełnosprawna, chcąca wziąć udział w konkursie, powinna do 31 marca br. przesłać nam 5 utworów poetyckich i komplet dokumentów. Tematyka utworów jest dowolna.

W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze. W tym roku, podobnie jak w czasie ubiegłorocznej edycji, przewidziane są dwie kategorie: osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z pozostałymi niepełnosprawnościami. Każdy z uczestników konkursu jest zobowiązany do przesłania 5 utworów poetyckich (długość jednego utworu nie może przekraczać dwóch stron standardowego maszynopisu).

Laureatom konkursu w obydwu kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne:

  • I miejsce – 5 tys. zł,
  • II miejsce – 3 tys. zł,
  • III miejsce – 2 tys. zł.

Nadesłane wiersze oceni jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Leszek A. Moczulski i Adam Ziemianin.

Do utworów należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
  • wypełnioną i podpisaną własnoręcznie (lub przez pełnomocnika) kartę zgłoszeniową;
  • zaparafowane na każdej stronie, a na ostatniej czytelnie podpisane oświadczenie uczestnika;

Kartę zgłoszeniową, oświadczenie uczestnika oraz regulamin konkursu można pobrać pod adresem: www.republikamarzen.org

Ogłoszenie wyników nastąpi 11 maja 2015.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Karolina Trela, nr telefonu: 12 415 10 33,
e-mail: karolinatrela@republikamarzen.org

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies