BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Tekst na ciemnoniebieskim tle: KONKURS: "Lubelski Lider Ekonomii Społecznej" ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 15 PAŹDZIERNIKA. REGULAMIN KONKURSU ORAZ ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.ROPS.LUBELSKIE.PL/KONKURS-LUBELSKI-LIDER-EKONOMII-SPOLECZNEJ/. Od prawej zdjęcie złotej statuetki

Konkurs pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza Konkurs pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”. 

Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”.

Celem konkursu jest:

Nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa lubelskiego oraz samorządowców za zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej w województwie lubelskim, w tym skuteczne stosowanie klauzul społecznych, jako zachęty do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Konkurs skierowany jest do:

  • gmin i powiatów z terenu województwa lubelskiego, które wspierają  rozwój ekonomii społecznej, co przekłada się na skuteczne stosowanie klauzul społecznych i zlecanie usług podmiotom ekonomii społecznej,
  • pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, którzy wspierają  rozwój ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie województwa lubelskiego.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

  • Kategoria I – Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim.
  • Kategoria II – Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Zgłoszenia do dnia 15 października 2021 mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: rops@rops.lubelskie.pl .

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest: Ewa Chudzik, tel.: 81 528 76 24, e-mail: ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl

Ewa Chudzik
Specjalista ds. Współpracy z JST
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies