BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Znak Strona internetowa bez barier

Konkurs na Stronę Internetową bez Barier – VII edycja

Rusza kolejna, VII edycja Konkursu “Strona Internetowa bez Barier”, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Według najnowszych badań Fundacji Widzialni zaledwie 13% stron www instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Zgodnie z Rozporządzeniem o KRI, od 1 czerwca wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne zobligowane są do posiadania serwisów internetowych zgodnych ze standardem dostępności WCAG 2.0 na poziomie AA.

Konkurs z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ostatnia edycja przerosła oczekiwania, nas jako organizatorów – mówi Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni. Z każdym rokiem, świadomość wśród administratorów, redaktorów oraz twórców stron www rośnie, co realnie przekłada  się na poprawę dostępu do informacji dla osób narażonych na zjawisko wykluczenia cyfrowego. Rozporządzenie o KRI obowiązuje już od 1 czerwca br. i da się to odczuć. Nasi eksperci oraz konsultanci badając serwisy internetowe widzą poprawę – dodaje.

Jestem wdzięczny Fundacji Widzialni ale także i innym organizacjom aktywnym na rzecz przybliżania możliwości wykorzystywania osiągnięć świata cyfrowego osobom niedowidzącym i niedosłyszącym. Każdego dnia powstają nowe strony internetowe a istniejące są w sposób ciągły uzupełniane o  nowe informacje. To trwały proces. Dbałość o dostępność informacji i usług cyfrowych musi mu konsekwentnie towarzyszyć. Mówienie o tym to za mało. Potrzebne są działania, a w nich Fundacja Widzialni jest skutecznym partnerem. Organizowany przez nią konkurs jest tego dobrym przykładem. Liczę, że w jego następstwie znikać będą kolejne bariery dostępności a świadomość o potrzebach grupy osób niedowidzących i niedosłyszących będzie się utrwalała. Budujmy strony internetowe bez barier! – powiedział Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Dlatego w tym roku zespół Widzialnych postanowił nagrodzić Laureatów Konkursu, oprócz wyróżnienia, oznaczeniem “Strona Internetowa bez Barier”. Nowy znak, Laureaci będą mogli umieścić na łamach swoich serwisów.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne.

Serwisy oceniać będzie zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche. W przeprowadzonym audycie zostanie wykorzystana metodologia badania serwisów opracowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. 

Konkurs podzielony będzie na trzy etapy Podczas pierwszego etapu eksperci dokonają wstępnej selekcji typując  60 najlepszych serwisów. W drugim przeprowadzą badanie eksperckie zgodności serwisu ze standardem WCAG, a podczas ostatniego etapu osoby niepełnosprawne sprawdzą m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonają również szereg zadań, których celem będzie określenie łatwości poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocena ogólnego wrażenia.

Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone podczas konferencji „Cyfrowo Wykluczeni” w marcu 2016 w Sejmie RP.

Najlepsze serwisy zgłoszone do Konkursu zostaną wyróżnione kategoriach: strony podmiotów publicznych do 100 podstron i powyżej 100 podstron oraz strony podmiotów niepublicznych do 100 podstron i powyżej 100 podstron.

Będą także kategorie specjalne: Najlepsi z najlepszych – dla wieloletnich uczestników Konkursu oraz strony powstałe w oparciu o szablony Polskiej Akademii Dostępności.

Do pierwszej kategorii mogą zgłaszać się: urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (ministerstwa, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, starostwa, itp), instytucje użyteczności publicznej (uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.).

Do drugiej mogą zgłaszać się: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże), przedstawiciele różnych środowisk (przedstawiciele kół naukowych), osoby fizyczne.

Szczególnie mocno zachęcam do udziału w konkursie przedstawicieli instytucji publicznych – mówi wiceminister finansów, pełnomocnik rządu ds. informacji i edukacji finansowej Izabela Leszczyna. – Jako Ministerstwo Finansów od kilku lat udowadniamy, że nawet duże serwisy publiczne mogą spełniać oczekiwania większości użytkowników, także osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, np. niepełnosprawnych, starszych czy słabiej wykształconych. To oczywiście proces niełatwy, ponieważ wymaga regularnych szkoleń i dużego zaangażowania wszystkich osób redagujących serwis internetowy. Jednak świadomość, że naprawdę pomagamy w dostępie do naszych stron www wielu osobom, które inaczej nie mogłyby z nich w pełni korzystać jest dla nas niezwykle cenna – dodała Izabela Leszczyna, która w marcu 2015 r. odbierała nagrodę dla strony Ministerstwa Finansów za zajęcie 1. miejsca w kategorii serwisów internetowych administracji publicznej zawierających powyżej 100 podstron w ramach VI edycji konkursu „Strona Internetowa bez Barier”.

Udział w Konkursie można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.

Patronat honorowy:

  • Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz,
  • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Patronat:

  • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Polski Związek Głuchych
  • Polski Związek Niewidomych

Agnieszka Zarychta
Fundacja Widzialni

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies