BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Wizualizacja karty miejsce przyjazne seniorom

Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” w 2023 r.

Informujemy o naborze do IX. edycji Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Lublin przy współpracy z Radą Seniorów.

Inicjatywa ma na celu wyróżnienie miejsc przyjaznych seniorom oraz promowanie podmiotów, które stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne, oferują różnorodne produkty, usługi i zniżki, podnosząc w ten sposób jakość życia najstarszych mieszkańców naszego Miasta. Ponadto, wyróżniane są osoby, które w sposób szczególny wspierają i promują aktywizację najstarszych mieszkańców Lublina.

Zgłoszenia może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz organ administracji rządowej lub samorządowej.

Przy aplikowaniu o Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” należy spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów:

  1. posiadać ofertę produktów, usług dostosowaną do potrzeb osób starszych (seniorów) lub skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej;
  2. oferować różnego rodzaju zniżki i promocje dla osób starszych (seniorów);
  3. posiadać odpowiednie rozwiązania techniczno-budowlane służące niwelowaniu barier architektonicznych, w celu dostosowania do potrzeb osób starszych;
  4. dostrzegać potrzeby osób starszych;
  5. tworzyć i kreować miejsca, z których będą korzystały osoby starsze.

Osoby ubiegające się o wyróżnienie „Przyjaciel Lubelskiego Seniora” muszą spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów:

  1. realizować programy zmierzające do poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych (seniorów);
  2. podejmować współpracę z innymi podmiotami w obszarze prosenioralnym;
  3. promować inicjatywy związane z działaniami na rzecz osób starszych (seniorów);
  4. propagować w społeczeństwie idee zmiany postrzegania obrazu osób starszych (seniorów).

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie wniosku o przyznanie Certyfikatu lub/i wniosku o przyznanie wyróżnienia i jego terminowe doręczenie do siedziby Rady Seniorów Miasta Lublin (tj. Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych, Lublin 20–068, ul. St. Leszczyńskiego 23) lub przesłanie na adres e-mail (rada.seniorow@lublin.eu) z dopiskiem Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” w 2023 r.

Formularze zgłoszeniowe do Konkursu dostępne są poniżej lub na stronie www.lublin.eu, zakładka Seniorzy.

Certyfikat “Miejsca Przyjaznego Seniorom” jest ważny przez rok, także podmioty, które posiadają to wyróżnienie i chcą je kontynuować, powinny aplikować ponownie w tym roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 września 2023 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych

ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin

tel.+48 81 466 30 50

e-mail: wips@lublin.eu

www.lublin.eu

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies