BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Kongres Organizacji Pozarządowych

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbył się Kongres Organizacji Pozarządowych. Podczas kongresu odbyły się targi NGO pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, gdzie organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego przedstawiły swoje oferty i wyroby.

W trakcie wydarzenia dyplomami wojewody oraz odznaczeniami Honorowymi Primus in Agendo nagrodzone zostały organizacje oraz osoby indywidualne działające na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, min.: Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Lublinie, Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, Ochotnicza Straż Pożarna w Goraju, o. Filip Buczyński, Ryszard Woś oraz Jan Arczewski.

Grupa osób pozuje do zdjęcia. Po lewej stronie stoi Minister Edukacji- Przemysław Czarnek oraz starszy mężczyzna na wózku inwalidzkim. Niektóre osoby trzymają teczki, a za nimi są flagi polskie oraz baner napisem “ Lubelski Urząd Wojewódzki”.

Do wyróżnienia Odznaką Honorową Primus in Agendo (łac. Pierwszy w Działaniu) upoważniony został minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny, który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

Jest ona uznaniem dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Kamil Artur Kuliński

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies