BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Konferencja w Tomaszowie Lubelskim

W dniach 23-24 listopada 2015r. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim pod hasłem: „Edukacja do niezależności i społecznego włączania dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na różnych etapach ich życia – doświadczenia polskie i innych krajów europejskich”.

Podczas pierwszego dnia konferencji referaty wygłosili: dr Teresa Serafin, Profesor Oświaty Lidia Klaro – Celej, dr Dorota Mielcarek i dr Radosław Piotrowicz. Drugi dzień był poświęcony warsztatom oraz konsultacjom indywidualnym udzielanym przez wszystkich wykładowców w zakresie omawianych przez nich zagadnień. Konferencja z udziałem gości z terenu województwa lubelskiego (powiat tomaszowski, biłgorajski, zamojski, hrubieszkowski, janowski), będących pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, przedszkoli, szkół masowych, placówek i szkół prowadzących edukację osób z niepełnosprawnościami, przedstawicieli MOPS-ów, PCPR –u, kuratorów sądowych, pracowników wydziałów oświaty i innych, stworzyła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz spojrzenia na zagadnienia związane m.in. z edukacją i funkcjonowaniem społecznym osób z niepełnosprawnościami z różnych perspektyw. W czasie konferencji zaprezentowano również wytwory prac uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej i Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

 Prelegentom i wszystkim obecnym na konferencji dziękujemy za aktywny udział.

Zadanie dofinansowano ze środków Województwa Lubelskiego oraz wkładu własnego PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim.

Joanna Kurdek

PSOUU Koło w Tomaszowie Lubelskim

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies