BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pamiątkowe zdjęcie Uczestników Konferencji

Konferencja “Silniejsi razem: aktywnie na drodze do samodzielności”, 30.09.2023 r.

W sobotę 30 września 2023 r. w Auli “Domu Nadziei” w Lubelskim Caritas odbyła się Konferencja “Silniejsi razem: aktywnie na drodze do samodzielności”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa "Ukryty Skarb".

Celem wydarzenia była odsłona praktycznej części wiedzy naukowej, związanej z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami a także pokazanie perspektywy sukcesu i pozytywnych zmian w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami, wsparcie doświadczeniem, dobrymi rozwiązaniami i ich efektami.

W trakcie konferencji poruszono zagadnienia: godności, rozwoju, aktywizacji i przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie skierowano do rodzin, terapeutów, pracowników socjalnych, nauczycieli szkół specjalnych i wszystkich pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami.

Zadbano, aby w wydarzeniu mogli uczestniczyć rodzice z dziećmi – specjalnie dla najmłodszych przygotowano zajęcia plastyczne i ruchowe pod opieką Wolontariuszy.

Konferencja była częścią projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. “Od zależności ku samodzielności”. 

Celem projektu jest aktywizacja rozwoju podopiecznych Stowarzyszenia – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez udział w zajęciach taneczno-muzycznych, wspierających ich zainteresowanie muzyką, tańcem i kulturą ludową oraz ogólnorozwojowych zajęć ruchowych, kształtujących cechy motoryczne i poprawiających predyspozycje słuchowe i głosowe.

Spotkanie poprowadził Pan Maksymilian Przerwa, który powitanie zaproszonych Gości, rozpoczął od słów Antoine de Saint-Exupéry:

“Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”.

Jak wyjaśnił, tego cytatu z “Małego Księcia”, użyto w przeszłości do opisu skojarzenia związanego z nazwą stowarzyszenia “Ukryty Skarb”.

W konferencji udział wzięli:

 • Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,
 • Pani Joanna Olszewska – Dyrektor Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Lublin,
 • Pan Andrzej Mirosław – Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Lublin, przybyły w imieniu Pana Marszałka Jarosława Stawiarskiego.

Po krótkim wprowadzeniu głos zabrała Pani Dorota Jędrych-Przerwa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa “Ukryty Skarb”:

“Szanowni Państwo, Kochani, witam Was wszystkich naprawdę bardzo serdecznie. Czuję się bardzo zaszczycona Waszą obecnością tutaj: wszystkich Szanownych Gości, Rodziców, wszystkich Państwa, którzy tutaj jesteście. Pozwólcie Państwo, że powiem kilka słów o naszym Stowarzyszeniu, które już od 27 lat realizuje programy pomocowe dla rodzin, które mają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Naszych rodzin jest w tej chwili grubo ponad setkę, przeważnie są to dzieci małe i bardzo małe, jest też grupa dzieci starszych. Te starsze dzieci, to jest wiek od dwunastu do piętnastu lat – także mamy dzieci i młodzież pod swoją opieką a także rodziny, które chcą do nas przychodzić i korzystać z różnych form pomocy. Staramy się, żeby każda rodzina mogła skorzystać z takiej formy pomocy, takiej formy aktywności i rehabilitacji, by wybrać coś dla siebie. Proponujemy zajęcia zarówno indywidualne, jak i zajęcia grupowe – każda aktywność ma czemuś służyć. Naszym celem jest aktywizacja, aby rodziny czerpały radość z tych wszystkich zajęć, poprzez uczestnictwo; dzieci żeby mogły rozwijać swoje kompetencje, niezbędne do rozwoju i życia w społeczeństwie w sposób samodzielny. Chodzi nam o tą samodzielność, o nabywanie kompetencji, o taką integrację społeczną. Zajęcia, te które są organizowane w ramach projektu (przyp. red. “Od zależności ku samodzielności”) są w bardzo różnych formach w zależności od wieku dziecka, postaraliśmy się, aby ten projekt ministerialny obejmował wszystkie grupy wiekowe. Dla tych maluszków nowo-urodzonych są to zajęcia logorytmiczne, dla dzieci troszeczkę starszych są zajęcia sportowe w dwóch grupach wiekowych, kształtujące cechy motoryczne a także zajęcia taneczne. W wyniku zajęć tanecznych, organizowanych w Stowarzyszeniu wykształcił się Zespół Tańca Ludowego “Skarbiki” i mam przyjemność dzisiaj też Państwa zaprosić na przyszłe wydarzenia, gdzie dzieci nasze się zaprezentują i Państwo będziecie mogli zobaczyć, jak dzieci tańczą, śpiewają – nawet te dzieci, które nie mówią – to śpiewają i to jest właśnie czymś naprawdę wspaniałym. Ta logorytmika, która jest dla maluszków, która przygotowuje do późniejszych występów, śpiewania, jednocześnie jest formą aktywności, która sprzyja wyrównywaniu deficytów integracji sensorycznej a także wywoływaniu głosek a więc jest to już przygotowanie do przyszłego mówienia. Mówię o tym, bo dużo się dzieje w Stowarzyszeniu i zapraszam również tych, którzy jeszcze nie przychodzą na zajęcia, bo warto jest naprawdę skorzystać (…).

Przede wszystkim chciałam podziękować za przybycie, podziękować tym wszystkim, bez których nasze dzisiejsze spotkanie by się nie odbyło. I zapraszam gorąco wszystkich Państwa do słuchania naszych dzisiejszych gości – Panelistów, bo każda osoba przybyła to jest naprawdę niezwykły autorytet w swojej dziedzinie naukowej. Naprawdę spotkać tyle autorytetów w jednym miejscu, w jednym czasie to graniczy z cudem. I myślę, że to są osoby, które mają wiedzę, dzięki której my możemy bezpiecznie realizować wszystkie nasze zamysły projektowe, bo my jako rodzice nie mamy takich kompetencji, my korzystamy z wiedzy, z dorobku naukowego osób, które chcą się z nami dzielić, chcą poświęcać swój czas dla nas i za to jesteśmy niezwykle, niezwykle wdzięczni. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję! Dziękuję też wszystkim Państwu przybyłym z urzędów, dzięki którym możemy nasze projekty realizować. Dziękuję również osobom, które będą tu nagrywać, które przybyły z prasy i przede wszystkim dzieciakom dziękuję, że są z nami dzisiaj “.

Następnie, Uczestników konferencji powitał Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego:

“Bardzo serdecznie witam się z Państwem, dziękuję Pani Prezes i Członkom Stowarzyszenia za zaproszenie. Pamiętam nasze czerwcowe spotkanie, na którym mówiliśmy o tej Konferencji, że ona będzie na pewno ważnym elementem w budowaniu tego upragnionego Centrum Naukowo-Badawczego Wczesnej Interwencji – ja to pamiętam Pani Prezes i chcę na samym początku powiedzieć, że możecie na mnie liczyć i możecie liczyć na Zarząd Województwa Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego na czele którego stoi Pan Marszałek Jarosław Stawiarski odpowiedzialny za tą sferę zdrowia w naszym województwie, ale ja również jestem odpowiedzialny po części, bo jestem Przewodniczącym Rady Społecznej ds. Służby Zdrowia Województwa Lubelskiego a tak naprawdę nadzoruję Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w naszym województwie, który bezpośrednio – oprócz Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej – z Państwem ma kontakt i wspiera tak, jak może najlepiej a Zespołem kieruje Pani Dyrektor Małgorzata Romanko – wspaniała osoba i zgromadziła wokół siebie naprawdę cudownych ludzi, którzy tam są nieprzypadkowo, to są ludzie z pasją, ludzie którzy chcą służyć drugiemu człowiekowi. Ja mam szczęście takimi ludźmi kierować i z nimi współpracować. Jest też tutaj Pani Dyrektor (przyp. Joanna) Olszewska, przecież to tak naprawdę zaczęło się od miasta, gdzie byłem Wiceprezydentem dwukrotnie i za sferę szeroko pojętą – i społeczną i zdrowotną – odpowiadałem. Chociaż powiem szczerze, że dużo wcześniej zacząłem taką współpracę, bo jako Wiceprezes Fundacji Wczesnego Wykrywania Raka, która została założona na początku lat 90. – to już będzie proszę Państwa ponad 30 lat – tam z Panią Prezes (przyp. Alicją) Jankiewicz była “cicha” współpraca, ale jest tutaj Pani Prezes (przyp. Dorota) Dudkiewicz, która przecież też zaczynała wówczas swoją piękną działalność. No więc to doświadczenie i to bycie razem przez tyle lat sprawia, że czuję się tutaj razem z Wami, jak w swojej rodzinie i nigdy nie odmówiłem pomocy na tyle ile mogłem, zresztą przykazanie mojej Babci a później Rodziców, że “jeżeli masz komuś pomóc jeżeli chodzi o zdrowie, to nawet wrogowi – masz pomóc…” a Wy jesteście Przyjaciółmi, to tym bardziej tutaj jest chęć pomocy, chęć zaangażowania się (…)

Chcę Pani Prezes i całemu Stowarzyszeniu, ale i Wam Rodzice Kochani podziękować, że podejmujecie wezwanie, podejmujecie to wezwanie, żeby zrobić coś więcej, żeby nie tylko rehabilitować, opiekować się, ale żeby przełamywać pewne bariery, żeby rzeczywiście zdobywać wiedzę, posiłkując się osobami, które profesjonalnie, naukowo zajmują się. Ale przecież te osoby – Ci naukowcy biorą też wiedzę od Was, bo kto ma większą wiedzę i większe doświadczenie, jak nie Rodzic, który na co dzień jest ze swoim dzieckiem najukochańszym, bo to dziecko potrzebuje większej nawet miłości, niż pełnosprawne. Naprawdę jestem z osobami, z rodzinami zaprzyjaźniony w rożnych sferach niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej i zawsze podziwiam i dziękuję za tą miłość do Waszych dzieci i do drugiego człowieka! (…)”.

W ramach wydarzenia goście wysłuchali wystąpień Prelegentów:

 • Prof dr hab. Stanisławy Steuden – “Z rozważań nad siłą godności”,
 • dr Tomasza Bieleckiego – “Aktywność sportowa osób z niepełnosprawnością”,
 • dr Beaty Głodzik – “Niedojrzałość układu nerwowego jako przyczyna wykluczenia społecznego”,
 • Prof dr hab. Janusza Kockiego – “Medyczne podstawy budowania samodzielności w niepełnosprawności”.

Wystąpienie każdego z Prelegentów poprzedzone zostało prezentacją krótkiej notki biograficznej:

 • Prof. dr hab. Stanisława Steuden – wybitna Psycholog Kliniczna, której prace naukowe w tym obszarze znacząco przyczyniły się do rozwoju nauki i wykształciły całe rzesze specjalistów w całej Polsce. Dyrektor Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1999-2008. Wieloletnia Kierowniczka Katedry Psychologii Klinicznej KUL. Członkini wielu stowarzyszeń i instytucji naukowych. Autorka wielu książek oraz setek artykułów w Polsce i za granicą. Promotorka łącznie blisko 300 prac magisterskich i rozpraw doktorskich. Laureatka wielu nagród i wyróżnień.
 • dr Tomasz Bielecki, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – Dyrektor Centrum Kultury Fizycznej, Pełnomocnik Rektora ds. Sportu, Prezes i założyciel Fundacji Akademii Odkrywców Sportu UMCS. Wieloletni działacz na rzecz osób z niepełnosprawnościami, od ok. 20 lat organizator szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych w tym o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim: Integracyjne Mistrzostwa Polski w Siatkówce na Siedząco, Wojewódzki Turniej Boccia Cup, Mikołajkowe Turnieje Boccia oraz Ogólnopolskie Turnieje w Piłkę Nożną w ramach akcji PZU Futbol Plus. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi na rzecz OzN, częsty gość w charakterze prelegenta na konferencjach naukowych organizowanych dla OzN. Organizuje wolontariaty dla osób chętnych do zaangażowania w obszary Jego działalności.
 • dr Beata Głodzik – Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wieloletni wykładowca UMCS w Lublinie a także na innych uczelniach w Polsce i za granicą. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach edukacyjnych. Zajmuje się także diagnozą i terapią dzieci z niedojrzałym układem nerwowym. Autorka książki “Otwarte okna dziecięcych możliwości”. Edukator rodziców, specjalista metod Montessori.
 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki – Pediatra i genetyk kliniczny. Kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Orderem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus. Autor setek artykułów naukowych, docenianych w Polsce i za granicą. Działacz na rzecz OzN.
 • lek. med. Zofia Alsayed-Świderek – Pediatra i specjalista Vojty z wieloletnim stażem w szpitalach w Polsce, Jugosławii i Syrii. Posiada 25 lat doświadczenia w pracy z dziećmi zaburzonymi rozwojowo i z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Syrii, gdzie założyła i prowadziła Centrum Pediatryczno-Rehabilitacyjne – klinikę zajmującą się diagnozą i terapią dzieci z niepełnosprawnościami. Prywatnie: mama dorosłej córki z Zespołem Downa, posługującej się 3 językami, studentki pedagogiki. Członek Fundacji Amal Alghad dla dzieci z niepełnosprawnościami w Damaszku, Stowarzyszenia Bashair Noor w Latakii (dzieci z autyzmem i Zespołem Downa) a obecnie Przyjaciel i głos doradczy w Stowarzyszeniu Rodzin Osób z Zespołem Downa “Ukryty Skarb”.
 • dr Anna Szarek-Zwijacz – z wykształcenia prawnik, wieloletni pracownik KUL, obecnie pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prywatnie mama 2-letniego chłopca z Zespołem Downa.

 

Konferencję zakończył panel dyskusyjny, którego moderatorem była Pani dr Anna Szarek-Zwijacz. W panelu uczestniczyli: dr hab. Stanisława Steuden, dr Beata Głodzik, dr Zofia Alsayed- Świderek, dr Tomasz Bielecki prof. UMCS oraz dr hab. Janusz Kocki. Pani Anna zaprosiła wszystkich obecnych na sali do aktywnego uczestnictwa w dyskusji, dzielenia się swoimi uwagami i doświadczeniami oraz zadawania pytań.

Wydarzenie było miejscem dialogu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Umożliwiło poszerzenie wiedzy oraz perspektyw w wyżej wymienionych tematach a panel dyskusyjny zwieńczający wydarzenie stał się szansą na wypracowanie odpowiednich rozwiązań w tychże obszarach.

Galeria zdjęć

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
realizowanego w okresie 06.06.2023 – 11.12.2023 r.
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies