BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Konferencja Regionalna REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2023; od lewej stoją: Pan Piotr Osipa, Pan Wojciech Dec, Pani Monika Mirosław, Pan Łukasz Lewicki

Konferencja Regionalna REHA FOR THE BLIND IN POLAND 2023, Lublin, 25.10.2023 r.

W środę, 25 października w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie odbyła się Konferencja Regionalna "Reha for the Blind in Poland 2023", zorganizowana przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

Wydarzenie poprowadziła Pani Monika Drążek – Kierownik Biura Regionalnego w Lublinie Fundacji Szansa dla Niewidomych, która powitała uczestników i przekazała głos Pani Prorektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, dr Małgorzacie Michalskiej-Nakoniecznej.

Pani Prorektor WSPA oficjalnie otworzyła konferencję i tytułem wstępu opowiedziała zebranym o zastosowanych na uczelni udogodnieniach dla społeczności akademickiej ze specjalnymi potrzebami:

“Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w progach naszej uczelni. Ja nazywam się Małgorzata Michalska-Nakonieczna, jestem od ponad roku Prorektorem ds. Ogólnych. Jestem z wykształcenia historykiem sztuki, jestem też doktorem nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka i mówię to nie po to, żeby się chwalić – tylko po to, żebyście Państwo zrozumieli, że ten kontekst dostępności – dostępności dla wszystkich studentów i dla wszystkich wykładowców jest dla mnie bardzo ważny. Jeśli chodzi o naszą uczelnie to stało się tak, że rzeczywiście staliśmy się miejscem spotkania środowisk związanych z dostępnością, z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami również dlatego, że od kilku lat prowadzimy projekt, który nazywa się “WySPA Dostępności” i to jest projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej, który dotyczy krótko mówiąc, jak najdoskonalszego udostępnienia naszej uczelni osobom o różnych wymaganiach. Na pewno zwróciliście Państwo uwagę na remont, który u nas się odbywa a niektórzy mogą uznać, że to jest z naszej strony lekkomyślność rozpoczynanie remontu wtedy, kiedy rozpoczyna się rok akademicki, ale no niestety tak te etapy projektowe przebiegały, że rzeczywiście się to jedno z drugim połączyło. Natomiast jest to projekt również realizowany z tych funduszy dostępnościowych i przede wszystkim zakłada zbudowanie nowej windy – windy zewnętrznej, która umożliwi osobom mającym różnego rodzaju dysfunkcje ruchu i szczególne potrzeby – przemierzanie kondygnacji uczelnianych w sposób najbardziej efektywny. Uczelnia została też wyposażona w różnego rodzaju udogodnienia typu pętla indukcyjna, która tutaj jest w tej auli. (…) Mamy też pokój wyciszeń, przeznaczony dla osób które nie mogą pozostawać długo w natężeniu bombardowania bodźcami – tam mogą się wyciszyć – jest tam kanapa, stół, krzesło. Pokój jest urządzony według wytycznych podanych przez psychologów w taki sposób, aby to wyciszenie można było tam osiągnąć. (…) W ramach tego projektu unijnego również mamy konsultacje ze specjalistami i to są darmowe konsultacje, których grafik jest wywieszony koło Dziekanatu i tam informujemy gdzie można skorzystać i kiedy, na naszej uczelni z konsultacji z psychologiem, z psychoterapeutą, z logopedą, z prawnikiem i jeszcze kilkoma specjalistami, którzy starają się ułatwić tą adaptację uczelnianą. (…)”.

Jako twórca i dziekan kierunku projektowanie wnętrz oraz wykładowca na kierunku architektura, Pani Małgorzata w dalszej części wystąpienia odniosła się do aspektów projektowania przestrzeni a więc: funkcji wnętrz i ich estetyki, wymiarów, kolorystyki ścian oraz mebli, rodzajów mebli, struktur czy faktur w powiązaniu z obszarem dostępności.

W dalszej części konferencji Biuletyn niepelnosprawnilublin.pl, jako źródło informacji dostępnej zaprezentowali: Pani dr Anna Bieganowska-Skóra oraz Pan Łukasz Lewicki z Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. Pani Anna opowiedziała o genezie Biuletynu oraz jego późniejszej modernizacji a także przedstawiła łamy portalu, w odniesieniu do informacji oferowanych Czytelnikom w ramach każdego z działów: Aktualności, Artykuły, Relacje, Pasje, Z prasy, Baza wiedzy, O nas. Pani Anna zaprosiła także słuchaczy do współtworzenia portalu oraz zaprezentowania swoich pasji na jego łamach. Pan Łukasz natomiast, skupił się na funkcji Biuletynu, jako narzędzia zapewniającego dostępność informacyjną osobom z niepełnosprawnością. Jak powiedział: “Jest to szczególnie możliwe dzięki gromadzeniu w jednym miejscu wszystkich tych informacji, które mogą być użyteczne”. Pan Łukasz wskazał także na dostępność rozumianą pod kątem równości w dostępie do informacji a także stosowanej na portalu dostępności cyfrowej, zgodnej ze standardem WCAG 2.1. Kolejnym aspektem poruszonym przez Prelegenta były działania prowadzone w ramach tzw. “Społecznego Monitoringu Dostępności”, polegającego na wizytowaniu miejsc pod kątem dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Efektem przeglądu wykonanego przez zespół wolontariuszy są publikowane relacje z wizyt, zawierające pozytywne strony, konstruktywne uwagi oraz rekomendacje.

Rozstrzygnięcie regionalnego konkursu IDOL

Kolejnym punktem konferencji było wręczenie wyróżnień w regionalnym konkursie IDOL Fundacji Szansa dla Niewidomych.

Kategoria "IDOL Środowiska"

I miejsce: Pani Iwona Skowron (Prezes Zarządu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Radzyniu Podlaskim)

II miejsce: Pani Alicja Jankiewicz (Prezes Honorowy Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki)

III miejsce: Pani Dorota Krać (Prezes Okręgu Lubelskiego Polskiego Związku Niewidomych)

Kategoria "Instytucja Otwarta dla Niewidomych"

Kategoria "Media"

I miejsce: Joanna Gierak (Jawny Lublin – gazeta i portal prowadzony przez Fundację Wolności)

Po wręczeniu wyróżnień, organizatorzy połączyli się zdalnie z Prezesem Fundacji Szansa dla Niewidomych, Panem Markiem Kalbarczykiem. Tematem Jego wystąpienia były “Najmądrzejsze dłonie w Galaktyce” w kontekście niepełnosprawności wzroku i znaczenia integracji środowiska. Ten intrygujący tytuł prelekcji odnosił się do zjawiska kompensacji, czyli zastępowania uszkodzonego zmysłu wzroku – sprawnie funkcjonującym dotykiem.

Następnym punktem w programie były warsztaty z dostępności, przeprowadzone przez Pana Macieja Knapa i grupę studentów. Dzięki wykorzystaniu narzędzi dydaktycznych, uczestnicy mogli w praktyce doświadczyć różnych rodzajów niepełnosprawności. Do tego celu wykorzystano m.in. zestaw okularów symulujących wady wzroku, piłeczki w rożnych kolorach, skakanki a także Symulator Odczuć Ograniczeń Starczych.

Kolejne Prelegentki – Pani dr Ewa Niestorowicz oraz Pani dr Anna Barańska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej opowiedziały o realizowanym projekcie wystawy dostępnej pn. Dotyk Sztuki/ Touch of Art, której wernisaż odbył się w czerwcu br. w lubelskim Centrum Spotkania Kultur.  Założeniem projektu było umożliwienie dostępu do kultury osobom niewidomym, osobom o ograniczonej percepcji wzrokowej i z niepełnosprawnościami wzroku oraz poszerzenie percepcji odbiorców widzących. W kolejnych etapach realizacji projekt będzie prezentowany w Galerii Bielskiej BWA (styczeń – luty 2024), Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu (lipiec – październik 2024), Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu (styczeń-luty 2025) oraz w Galerii BWA w Kielcach (marzec – kwiecień 2025).

“Lubelski model tworzenia międzysektorowych regionalnych partnerstw na rzecz dostępności” zaprezentował Pan Wojciech Dec – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Przewodniczący Zespołu Rady Działalności Pożytku Publicznego ds. Dostępności. Pan Wojciech omówił warunki przystąpienia do partnerstwa, zasady współpracy a także planowane działania, ukierunkowane na rozwój partnerstwa strategicznego.

Przedostatnia prezentacja pt. “Generator planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” dotyczyła darmowego narzędzia, zamieszczonego na stronie https://deklaracja-dostepnosci.info/. O zaletach generatora i sposobie jego działania opowiedział Pan Piotr Osipa z firmy Sulimo. Deklaracja Dostępności, przygotowana przy pomocy tego kreatora jest zgodna z warunkami technicznymi Ministerstwa Cyfryzacji, uwzględnia informacje, dotyczące dostępności architektonicznej i pozwala zapisać formularz w formacie umożliwiającym późniejsze zmiany.

Konferencję zakończyło wystąpienie Pani Moniki Mirosław – Koordynatora dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Pani Monika przedstawiła sprawozdanie z realizowanego przez jednostki urzędu projektu „Dostępny samorząd – granty”, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ramach grantu zakupiono m.in.:

  • krzesła ewakuacyjne, umożliwiające ewakuację osób z ograniczeniami ruchowymi;
  • system wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w szczególności osób z dysfunkcją wzroku;
  • oprogramowanie Adobe Acrobat Pro;
  • walizkowe i przenośne pętle indukcyjne, które umożliwią uczestnictwo osób z dysfunkcjami słuchu w wydarzeniach organizowanych przez samorząd województwa.

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
realizowanego w okresie 06.06.2023 – 11.12.2023 r.
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies