BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat z tekstem: Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was" oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie serdecznie zapraszają na Konferencję Wojewódzką: Pokonując bariery - Determinanty aktywności społecznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie odbędzie się w trybie hybrydowym. Termin: 25 listopada 2022 r. Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Lublinie Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja pt. „Pokonując bariery – determinanty aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną”

25 listopada 2022 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie przy ul. Głuskiej 5 odbędzie się wojewódzka konferencja pt. „Pokonując bariery – determinanty aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Głównym celem konferencji jest promowanie aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz prezentowanie dobrych praktyk w zakresie włączania osób z niepełnosprawnością w życie społeczne.

Prelegentami konferencji będą pracownicy naukowi oraz nauczyciele-praktycy posiadających doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym. Zapraszamy do udziału w trybie stacjonarnym gości, którzy otrzymali zaproszenia imienne.

Pozostałych Państwa zapraszamy do udziału w trybie online. Link do rejestracji.

Termin zamknięcia zgłoszeń: 15 listopada 2022 r. godz. 12:00.

Wydarzenie jest integralną częścią projektu promującego aktywność osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z zaburzeniami psychicznymi, realizowanego przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was” we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji.

Program konferencji

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników.

9:00 – 9:45 Otwarcie konferencji – Iwona Lal, dyrektor SOSW nr 2 w Lublinie
Wystąpienia gości.

9:45 -10:15 Przygotowanie osób z niepełnosprawnością umysłową do realizacji ról zawodowych
– determinanty osobowe i społeczne efektywności edukacji zawodowej – dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL w Lublinie.

10:15 -10:45 Aktywność i uczestniczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną w świadomości społecznej – dr hab. Anna Prokopiak, Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, UMCS w Lublinie.

10:45 -11:00 Przerwa kawowa.

11:00 -11:30 Jestem, czuję, działam. O aktywności społecznej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną – Justyna Brzana, nauczyciel SOSW nr 2 w Lublinie.

11:30 -12:00 Komunikacja AAC – bariery i możliwości – Marta Chwedeńczuk, nauczyciel SOSW nr 2 w Lublinie.

12:00 -12:30 Teatr jako przestrzeń aktywnego i twórczego działania osób z niepełnosprawnością
intelektualną – Barbara Tomala-Chudzik, Alicja Zawadzka, nauczyciele SOSW nr 2 w Lublinie.

12:30 -13:00 Przerwa kawowa.

13:00 -13:30 Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną jako forma uczestniczenia w życiu społecznym – Robert Sych, Aneta Wojtasiewicz, nauczyciele SOSW nr 2 w Lublinie.

13:30 -14:00 Każdy ma swoje Kilimandżaro, czyli o doświadczeniach w zdobywaniu samodzielności – Dorota Smoląg, nauczyciel SOSW nr 2 w Lublinie.

14:00 -14:30 Uczestnictwo w życiu społecznym osoby z niepełnosprawnością intelektualną z punktu widzenia rodzica – Anna Szwajgier, rodzic dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

14:30 -15:00 Panel dyskusyjny i zakończenie konferencji.

Konferencja jest podsumowaniem projektu promującego aktywność osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z zaburzeniami psychicznymi, pod wspólnym hasłem “Pokonując bariery – promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych dziedzinach życia społecznego”.

Ryszard Długosz

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies