BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Sygnet przedstawia kwiat, który jest „osłabiony”. Dzięki podporze rozkwita. Kwiat symbolizuje osobę niepełnosprawną, podpora zaś - wsparcie ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencja PFRON “Dobre praktyki w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami”

Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym przez Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) spotkaniu „Dobre praktyki w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22 listopada 2022 roku w godzinach od 9:30 do 18:00 i w dniu 23 listopada 2022 roku w godzinach od 9:30 do 16:00 w Lublinie w Hotelu pod Kasztanami, ul. Krężnicka 96A.

W trakcie konferencji przedstawimy Państwu działania PFRON. Spotkanie będzie okazją do prezentacji dobrych praktyk w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami ze strony wybranych lubelskich uczelni oraz organizacji pozarządowych. Swoją działalność zaprezentują Ośrodki Wsparcia i Testów w Świdniku i w Łęcznej.

Celem spotkania będzie wypracowanie rozwiązań w zakresie wzajemnej współpracy. Będzie ono okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu drogą mailową z podaniem liczby uczestników w poszczególnych dniach spotkania na adres: bsadowska@pfron.org.pl lub telefonicznie: Barbara Sadowska-Burlita 81 466 76 02.

Program spotkania

22 LISTOPADA 2022

9:30 – 9:45 Rejestracja gości

9:45 – 10:15 Powitanie gości

 • Krzysztof Michałkiewicz – Prezes Zarządu PFRON,
 • Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON.

10:15 – 10:45 Założenia i działanie programu “Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością”

 • Anna Sigłowy – Ekspert ds. standaryzacji, Wydział Standaryzacji DPR PFRON Warszawa,
 • Barbara Sadowska-Burlita – Samodzielny Specjalista ds. CIDON, Oddział Lubelski PFRON.

10:45 – 11:15 Działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Powiecie Łęczyńskim

 • Agnieszka Słoboda – Kierownik Merytoryczny OWiT.

11:15 – 11:45 Prezentacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • mgr Wojciech Góra – Kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego.

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 12:30 Prezentacja Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim

 • Jolanta Niedźwiedzka – Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła.

12:30 – 12:45 Program AS, Program SAM, Pomoc Obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością Moduł I

 • Katarzyna Ostrzyżek – Samodzielny Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną, Oddział Lubelski PFRON.

12:45 – 13:00 Pomoc Obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością Moduł II, Rehabilitacja 25+, Zajęcia Klubowe WTZ, Stabilne Zatrudnienie

 • Agnieszka Kluś – Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną, Oddział Lubelski PFRON.

13:00 – 13:15 Program wyrównywania różnic między regionami

 • Beata Krzywicka-Nowosad – Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną, Oddział Lubelski PFRON.

13:15 – 13:35 Program „Kompleksowa Rehabilitacja”

 • Beata Krzywicka-Nowosad – Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną, Oddział Lubelski PFRON.

13:35 – 14:45 Obiad

14:45 – 15:05 Ośrodek Architektury Dostępnej (OWDA) – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności
architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 • Małgorzata Żywicka – Samodzielny Specjalista ds. postępowań skargowych, Oddział Lubelski PFRON.

Dostępny samorząd – granty

 • Iwona Osmałek – Samodzielny Specjalista ds. projektów UE DPR WPW PFRON Warszawa.

15:05 – 15:20 Przerwa kawowa

15:20 – 15:40 Postępowania skargowe – zakres, egzekwowanie prawa od podmiotów
publicznych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 • Małgorzata Żywicka – Samodzielny ds. postępowań skargowych Oddział Lubelski PFRON.

15:40 – 17:40 Warsztaty z tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo

 • Małgorzata Żywicka – Samodzielny ds. postępowań skargowych, Oddział Lubelski PFRON przy udziale Eksperta ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej Departament ds. dostępności PFRON Warszawa.

17:40 – 18:00 Podsumowanie i zakończenie Spotkania

23 LISTOPADA 2022

9:30 – 9:45 Rejestracja gości

9:45 – 10:15 Działalność Ośrodka Wsparcia i Testów w Świdniku

 • Elżbieta Krupa – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku,
 • Dorota Żurek – Specjalista AAC w SOSW w Świdniku,
 • Wojciech Danielak – Kierownik Merytoryczny OWiT Świdnik.

10:15 – 10:45 Prezentacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 • mgr Paweł Robak – p.o. Dyrektora Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL JP II,
 • Marcin Matys – Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL JP II.

10:45 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 11:30 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Uniwersytet Równych Szans

 • prof. dr hab. Urszula Kosior-Korzecka Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • mgr inż. Magdalena Łukasik-Niezgoda – Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • mgr inż. Monika Kniaziuk – Specjalista ds. dostępności.

11:30 – 12:00 Prezentacja Nieprzetartego Szlaku

 • Michał Stanowski – Koordynator Nieprzetartego Szlaku Prezes Fundacji.

12:00 – 12:30 Prezentacja działalności Fundacji ALPHA

 • dr hab. Anna Prokopiak – Prezes Fundacji.

12:30 -12:45 Przerwa kawowa

12:45 – 13:15 Prezentacja Integracyjnego Klubu Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „Ikar”

 • Zbigniew Prokopiuk – Prezes Integracyjnego Klubu Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „Ikar”,
 • Katarzyna Michailidis – tyflospecjalista Integracyjnego Klubu Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „Ikar”.

13:15 – 13:35 Wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach SODiR

 • Sławomir Drzewiecki – Samodzielny Specjalista ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami, Oddział Lubelski PFRON,
  Małgorzata Kowalczyk – Samodzielny Specjalista ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami, Oddział Lubelski PFRON.

13:35 – 14:35 Obiad

14:35 – 15:00 Konkurs 1/2022 pn. „Działamy razem”

 • Janina Włodarczyk – Ekspert ds. wsparcia i współpracy z NGO’s, Oddział Lubelski PFRON
 • Iwona Sękowska – Specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO’s, Oddział Lubelski PFRON
 • Tomasz Perdeus – Specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO’s, Oddział Lubelski PFRON

15:00 – 15:20 Pomoc Obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością Moduł III

 • Anna Boguszewska – Specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO’s, Oddział Lubelski PFRON
 • Barbara Sadowska-Burlita – Samodzielny Specjalista ds. CIDON, Oddział Lubelski PFRON.

15:20 – 15:40 Wsparcie psychologiczne – zadania pozakonkursowe

 • Lidia Chruściel – Specjalista ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami, Oddział Lubelski PFRON.

15:40 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie Spotkania

Małgorzata Paprota

Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies