BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner graficzny z tekstem na białym tle: Osoba z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. W stronę doskonałości jakości kształcenia. Po lewej stronie cztery kolorowe piktogramy obrazujące: osobę na wózku inwalidzkim, tłumacza języka migowego, pętlę indukcyjną dla osób niesłyszących, osobę poruszającą się z białą laską

Konferencja “Osoba z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. W stronę doskonałości jakości kształcenia”

Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, Biuro Spraw Studenckich, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z pracownikami Instytutu Pedagogiki UMCS w konferencji pt. "Osoba z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. W stronę doskonałości jakości kształcenia", która odbędzie się 15 grudnia 2015 roku.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport z przeprowadzonych badań dotyczących studentów z niepełnosprawnością na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Szczegółowo i wieloaspektowo zostaną zanalizowane sposoby i metody wsparcia  studentów z niepełnosprawnością na poziomie edukacji akademickiej.

Podjęty temat jest dziś niezwykle ważny i aktualny – zwłaszcza w czasach, gdy budzi się i rośnie świadomość społeczna, gdy w życie wdrażane są kolejne elementy ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Program konferencji

8:30 – 9:00 Rejestracja

9:00 Uroczyste otwarcie konferencji

9:00 – 10:00 Doskonalenie jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością – w świetle społecznego modelu niepełnosprawności

Student z niepełnosprawnością wczoraj i dziś. W stronę społecznego modelu niepełnosprawności – prof. dr hab. Janusz Kirenko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Dostępność edukacji dla osób z niepełnosprawnościami z perspektywy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i badań RPO – dr Krzysztof Kurowski (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich)

Działania miasta Lublin na rzecz osób niepełnosprawnych – mgr Anna Kocot (Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Urząd Miasta Lublin)

10:00 – 10:15 Przerwa kawowa

10:15 – 11:45 W stronę doskonalenia jakości kształcenia studentów z niepełnosprawnością – z doświadczeń uczelni wyższych w Polsce

Podnoszenie jakości studiowania osób z niepełnosprawnością na UMCS – raport z badań – dr Anna Bieganowska, mgr Katarzyna Skalska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Motyle czy lodołamacze czyli o wsparciu edukacyjnym osób z niepełnosprawnościami w UPH w Siedlcach – mgr Beata Gulati (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)

AGH – uczelnią przyjazną wobec osób z niepełnosprawnościami – 15 lat doświadczeń – mgr inż. Andrzej Wójtowicz (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

11:45 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 W stronę doskonalenia jakości kształcenia studentów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami

Uniwersalne projektowanie materiałów dydaktycznych – mgr Paweł Wdówik (Uniwersytet Warszawski)

Rodzaje wsparcia studentów z niepełnosprawnością wzroku na Uniwersytecie Jagiellońskim – mgr Katarzyna Pyryt (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Skuteczne kształcenie osób niesłyszących i słabosłyszących na uniwersytecie – dr hab. Ewa Domagała-Zyśk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Zdrowie psychiczne, edukacja a wyzwania współczesności na przykładzie projektu „Przyjazny Uniwersytet” – dr hab. Andrzej Kapusta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

13:30 – 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 – 16:00 Jak doskonalić samego siebie? Edukacja akademicka okiem studenta i absolwenta

Aktywność w organizacjach studenckich wartością dodaną w planowaniu dalszego rozwoju zawodowego i osobistego – mgr Anna Rutz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Wpływ działalności w organizacji studenckiej na karierę zawodową – mgr Mikołaj Piekut (Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz)

Rola organizacji studenckiej w aktywizacji studentów z niepełnosprawnością na przykładzie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” – Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Studiowanie z perspektywy osoby z niepełnosprawnością wzroku – Agata Ziobrowska, studentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

16:00 – 16:15 Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Katarzyna Skalska
Koordynator Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych
Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych
Biuro Spraw Studenckich
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
tel.: 81 537 58 90

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies