BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący konferencję

Konferencja “Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro” – 30.11-1.12.2023, Novotel Warszawa Centrum

Zarząd Związku Stowarzyszeń Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pt.:"Opieka długoterminowa w Polsce – dzisiaj i jutro", która odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2023 roku w hotelu Novotel Warszawa Centrum (ul. Marszałkowska 94/98).

W ciągu dwóch dni odbędzie się osiem interaktywnych debat tematycznych (4 debaty dziennie, w tym 2 debaty równoległe), a cała konferencja będzie transmitowana “live” z możliwością udziału w interaktywnych głosowaniach.

Wzorem poprzednich edycji konferencja będzie miała formułę hybrydową – uczestnicy sami mogą zdecydować jaka forma obecności będzie dla nich odpowiednia: stacjonarna czy online

Udział w konferencji stacjonarnej jest limitowany, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem udziału w konferencji jest wcześniejsza rejestracja pod linkiem niesamodzielnym.pl

Warunkiem dokonania rejestracji jest akceptacja Regulaminu uczestnictwa.

Program konferencji:

DZIEŃ PIERWSZY (30 LISTOPADA 2023, CZWARTEK)

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników Konferencji

10:00 – 11:45 PANEL DYSKUSYJNY 1

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA: STARE PROBLEMY, NOWE WYZWANIA

Moderator: prof. Piotr Błędowski, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Wprowadzenie do debaty:
prof. Piotr Błędowski, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Dokąd zmierza świat w opiece długoterminowej?
 • Czy doganiamy światowe standardy w opiece długoterminowej?
 • Sukcesy i porażki ostatnich czterech lat opieki długoterminowej w Polsce
 • Jakie są możliwe scenariusze dla opieki długoterminowej w Polsce?
 • Czy mamy spójną strategię na przyszłość?
 • Czy jeden system opieki nad osobą niesamodzielną jest w Polsce możliwy?
 • Gdzie jest potrzebna opieka koordynowana?

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników Konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
prof. Piotr Błędowski, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

11:45 – 12:00 WRĘCZENIE NAGRODY KOALICJI „NA POMOC NIESAMODZIELNYM” ZA WIELOLETNIĄ AKTYWNĄ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB Z NIESAMODZIELNOŚCIĄ I PRZEWLEKLE CHORYCH

Magdalena Osińska-Kurzywilk, Prezes Zarządu Koalicji
Beata Stepanow, Wiceprezes Zarządu Koalicji
Helena Kładko, Sekretarz Zarządu Koalicji

12:00 – 12:30 Przerwa na kawę

12:30 – 14:15 PANEL DYSKUSYJNY 2A (RÓWNOLEGŁY)

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA: ROLA I ZADANIA SAMORZĄDU

Moderator: Jacek Szostakiewicz, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty:
dr Rafał Bakalarczyk, Członek Rady Ekspertów Senior Hub. Instytutu Polityki Senioralnej

Zagadnienia do dyskusji:

 • Jaka powinna być rola samorządu w organizacji i finansowaniu opieki długoterminowej?
 • Czy w każdej gminie potrzebny jest ZOL i/lub DPS?
 • Czy warto przekształcać OPS-y w CUS-y?
 • Jakie powinny być priorytety z zakresu opieki długoterminowej w polityce inwestycyjnej samorządów?

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
dr Rafał Bakalarczyk, Członek Rady Ekspertów Senior Hub. Instytutu Polityki Senioralnej

12:30 – 14:15 PANEL DYSKUSYJNY 2B (RÓWNOLEGŁY)

SPECJALISTYCZNA OPIEKA DOMOWA

Moderator: Beata Stepanow, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty:
dr Łukasz Jurek, Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Zagadnienia do dyskusji:

 • Jak skoordynować specjalistyczną opiekę domową nad osobą niesamodzielną?
 • Jak podzielić zadania między opiekunami formalnymi i nieformalnymi?
 • Kto powinien finansować opiekę długoterminową w domu?
 • Czy warto rozwijać opiekę domową nad pacjentami wymagającymi respiratoterapii?
 • Jak rozwiązać problem nadwykonań/kolejek w domowej opiece długoterminowej?
 • Żywienie specjalistyczne w domu – co warto poprawić
 • Jak pomóc osobie przewlekle chorej z niedoborami?
 • Jaką rolę odgrywa farmaceuta w specjalistycznej opiece domowej?
 • Jakie inne świadczenia należałoby realizować w warunkach domowych?

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
dr Łukasz Jurek, Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

14:15 – 15:15 Przerwa na obiad

15:15 – 17:00 PANEL DYSKUSYJNY 3

KIERUNKI DEINTYTUCJONALIZACJI OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ W POLSCE A WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Moderator: Tomasz Michałek, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty:

dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH, Kierownik Katedry Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

 • European Care Strategy – co oznacza dla polskiego systemu opieki
  długoterminowej?
 • Deinstytucjonalizacja – jak należy ją rozumieć
 • Deinstytucjonalizacja „po polsku” – potrzebujemy ewolucji czy rewolucji?
 • Czy deinstytucjonalizacja pozostawi nam możliwość wyboru formy i miejsca opieki?

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH, Kierownik Katedry Polityki Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

17:00 – 17:15 PODSUMOWANIE EKSPERTÓW

DZIEŃ DRUGI (1 GRUDNIA 2023, PIĄTEK)

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników Konferencji

9:00 – 10:45 PANEL DYSKUSYJNY 4

INNOWACYJNA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA – W CO WARTO INWESTOWAĆ?

Moderator: Jacek Szostakiewicz, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty:
dr Zofia Szweda-Lewandowska, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Zagadnienia do dyskusji:

 • Czy jesteśmy w stanie ograniczyć poziom zależności u osób niesamodzielnych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom?
 • Czy nowoczesne technologie są realnym wsparciem opieki długoterminowej czy jedynie zbyt kosztownym eksperymentem?
 • Czy samorządy potrafią wykorzystać nowoczesne technologie w opiece długoterminowej?
 • Czy ustawa o wyrobach medycznych wspiera innowacyjność?
 • Jak finansować innowacje w opiece długoterminowej?
 • Monitorowanie poziomu glikemii – czy to już rewolucja?

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
dr Zofia Szweda-Lewandowska, Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

10:45 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 13:00 PANEL DYSKUSYJNY 5A (RÓWNOLEGŁY)

PACJENT GERIATRYCZNY WYZWANIEM DLA SYSTEMU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

Moderator: Beata Stepanow, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty

Zagadnienia do dyskusji:

 • Demograficzne prognozy – co nas czeka za 5, 10, 20 lat
 • Jak ustandaryzować usługi społeczne dla osób starszych?
 • Czy środowiskowe formy wsparcia osób starszych są efektywne?
 • Jak dużą rolę odgrywa wsparcie żywieniowe pacjentów geriatrycznych?
 • Darmowe leki dla seniorów – czy to ma sens?
 • Czy ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej pozwoli nam zarządzać wielochorobowością i wielolekowością u osób starszych?
 • Czy prawidłowa suplementacja może być skutecznym narzędziem w opiece długoterminowej?
  Jaka jest rola telemedycyny w opiece nad pacjentem geriatrycznym?

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

11:15 – 13:00 PANEL DYSKUSYJNY 5B (RÓWNOLEGŁY)

OPIEKA ŚRODOWISKOWA A OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Moderator: Magdalena Osińska-Kurzywilk, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty:
dr Paweł Łuczak, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Zagadnienia do dyskusji:

 • Czym jest opieka środowiskowa?
 • Kogo powinna dotyczyć opieka środowiskowa?
 • Jakie są a jakie powinny być źródła finansowania opieki środowiskowej?
 • Kto powinien realizować opiekę środowiskową?
 • Jeszcze asystencja czy już opieka?
 • Jak Kompleksowa Opieka Pielęgniarska (KOP) odpowiada na potrzeby w opiece długoterminowej, a jak w środowiskowej?

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty:
dr Paweł Łuczak, Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

13:00 – 13:30 Przerwa na kawę

13:30 – 15:15 PANEL DYSKUSYJNY 6

SYSTEM ORZECZNICTWA W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

Moderator: Tomasz Michałek, Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”

Wprowadzenie do debaty

Zagadnienia do dyskusji:

 • Terminologia i definicje – czy dobrze się rozumiemy?
 • Czy system kwalifikacji do instytucjonalnej opieki długoterminowej wymaga zmiany?
 • Model orzecznictwa a stopień niesamodzielności – gdzie jesteśmy?
 • Ograniczenie praw osoby niesamodzielnej (np. ubezwłasnowolnienie) – co wymaga poprawy?

Debata z udziałem zaproszonych gości

Odpowiedzi na pytania uczestników konferencji

Głosowanie interaktywne

Podsumowanie debaty

15:15 – 15:30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Biuro Zarządu Koalicji:
ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U, 01-517 Warszawa
tel.: 22 279 49 02

www.niesamodzielnym.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies