BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Trzeci Kongres Demograficzny 2022

Konferencja naukowa online pt.: ,,Sytuacja osób niepełnosprawnych – portret demograficzny’’

W czwartek, 12 maja 2022 r., o godzinie 10:00, w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się konferencja naukowa online pt.: "Sytuacja osób niepełnosprawnych - portret demograficzny".

Konferencja będzie kolejną debatą na najważniejsze tematy współczesnej Polski, zorganizowaną w ramach III Kongresu Demograficznego.

Program konferencji 

10:00–10:30 Wystąpienia powitalne

 • JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim – prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
 • Wojewoda Lubuski – Władysław Dajczak
 • Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
 • Prezes Głównego Urzędu Statystycznego – dr Dominik Rozkrut

10:30–11:40 Niepełnosprawność na podstawie zasobów informacyjnych statystyki publicznej

 • Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego – Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
 • Trwanie życia w zdrowiu w Polsce w latach 2009-2020 – dr inż. Katarzyna Góral-Radziszewska, Konsultant w Departamencie Badań Demograficznych GUS
 • Osoby niepełnosprawne w badaniach statystyki publicznej – Agnieszka Szlubowska, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie
 • Niepełnosprawność w Polsce w 2019 r. na podstawie Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) – dr Piotr Łysoń, Dyrektor Departamentu Badań Społecznych GUS

11:40-13:30 Wyzwania związane z niepełnosprawnością

 • Niepełnosprawność w kontekście koncepcji wsparcia społecznego – dr hab. Dorota Szaban, prof. UZ, dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia równych szans – wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych – dr Anna Dobrychłop, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Niepełnosprawność w różnych aspektach, profilaktyka, wyzwania na przyszłość – dr Joanna Hoffmann-Aulich, Uniwersytet Zielonogórski
 • Zdrowie psychiczne a niepełnosprawność – dr Jolanta Chmielowiec, Uniwersytet Zielonogórski
 • Sytuacja osób głuchych w Polsce – dr Katarzyna Kochan, Uniwersytet Zielonogórski
 • Zabezpieczenie społeczne wobec zmian demograficznych – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej

14:00-15:30 Wsparcie instytucjonalne osób z niepełnosprawnościami

 • Problematyki niepełnosprawności na przykładzie województwa lubuskiego z perspektywy PFRON – Andrzej Gonia, Dyrektor PFRON o/Zielona Góra
 • Wsparcie instytucjonalne osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 “Arkadia” w Zielonej Górze  – Elżbieta Miernik-Krukurka, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 “Arkadia” w Zielonej Górze
 • Pomoc niepełnosprawnym uchodźcom z Ukrainy za pośrednictwem PFRON – Piotr Natkański, PFRON o / Zielona Góra
 • Dostępność instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnością -Małgorzata Michalska, PFRON o / Zielona Góra
 • Środowisko osób z niepełnosprawnością filarem w inkluzywności przedsiębiorczości – Piotr Natkański, PFRON o / Zielona Góra

15:30–16:00 Dyskusja i zakończenie konferencji

Prosimy o potwierdzenie obecności z zaznaczeniem formy uczestnictwa (stacjonarnie lub zdalnie) na adres e-mail rrl.sekretariat@stat.gov.pl

Link do transmisji online, zostanie podany na stronie wydarzenia: kd.stat.gov.pl/sytuacja-osob-niepelnosprawnych-portret-demograficzny-i-spoleczny.

Zapraszamy do udziału.

Organizatorzy III Kongresu Demograficznego:

Główny Urząd Statystyczny

Rządowa Rada Ludnościowa

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies