BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner z tekstem na białym tle:SCWEW. Szkoła - życie - praca - wyzwanie edukacji dla wszystkich. Konferencja

Konferencja na temat edukacji włączającej

O wyzwaniach edukacji dla wszystkich dyskutować będą goście konferencji zorganizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku. Spotkanie odbędzie się 25 marca, o godz. 8:30 (rejestracja uczestników), w Miejskim Ośrodku Kultury (Kino Lot).

– Konferencja zainauguruje działalność Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, a jej celem jest również upowszechnianie idei edukacji włączającej. Jako jeden z 16 ośrodków w kraju realizujemy pilotażowy program SCWEW, wspierający placówki ogólnodostępne w kształceniu dzieci z niepełnosprawnościami – wyjaśnia Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW, która otworzy piątkowe spotkanie.

Wstęp na konferencję jest bezpłatny. Mogą w niej wziąć udział pedagodzy, rodzice, osoby zainteresowane poruszanymi zagadnieniami. Zapisy prowadzone są poprzez stronę SCWEW – Konferencja (sosw.eu).

W programie spotkania pt. „Szkoła – życie – praca – wyzwanie edukacji dla wszystkich” znalazły się wystąpienia: Radosława Brzózki, szefa gabinetu ministra Przemysława Czarnka, Małgorzaty Paproty, dyrektora PFRON, Małgorzaty Wojdy, okręgowego inspektora pracy, Małgorzaty Rodziewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej, Iwony Jareckiej, eksperta SCWEW w Świdniku, a także wykłady dr Radosława Piotrowicza (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie), dr hab. Beaty Jachimczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr hab. Wojciecha Otrębskiego (KUL), dr hab. Anny Prokopiak (UMCS Lublin).

Poruszone zostaną takie zagadnienia, jak funkcjonowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami w klasie ogólnodostępnej, prawa osób niepełnosprawnych czy rola edukacji w przygotowaniu do dorosłego życia dzieci z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. Ostatnim z punktów będzie panel dyskusyjny „Edukacja włączająca w praktyce”. Zakończenie przewidziano około godz. 15:00.

Szczegółowy program konferencji

Inauguracja działalności Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą oraz upowszechniająca ideę edukacji włączającej: 25 marca 2022 r., Kino „LOT”, Świdnik

8:30-9:00

Rejestracja

9:00-9:30 

Rozpoczęcie konferencji: Elżbieta Krupa – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świdniku

Łukasz Reszka — Starosta Świdnicki

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki

Przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji

Przedstawiciel Lubelskiego Kuratorium Oświaty

9:30-10:00

Wykład wprowadzający: Radosław Brzózka – Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka

10:00-10:30

W kręgach wsparcia – od dzieciństwa ku dorosłości: dr Radosław Piotrowicz, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

10:30-11:00

Model edukacji włączającej w teorii i praktyce: prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Beata Jachimczak

11:00-11:15

Przerwa kawowa

11:15-11:45

Rola i zadania edukacji w przygotowaniu do dorosłego życia dzieci/uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi: prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dr hab. Wojciech Otrębski — Kierownik Pracowni Interdyscyplinarnych Kontekstów Psychologii Rehabilitacji, Katedra Psychologii Pracy, Organizacji i Rehabilitacji Psychospołecznej, Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11:45-12:15

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie ogólnodostępnej – mity i fakty: dr hab. Anna Prokopiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

12:15-12:45

Wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w realizacji zamierzeń zawodowych osób o zróżnicowanych potrzebach, Małgorzata Paprota – Dyrektor PFRON

12:45-13:00

Praca zawodowa – prawa osób niepełnosprawnych, Małgorzata Wojda – Okręgowy Inspektor Pracy

13:00-13:15

Przerwa

13:15-13:45

Specjalistyczne Centrum W spierające Edukację Włączającą okiem dyrektora szkoły ogólnodostępnej w kontekście wyzwań przywództwa edukacyjnego: Małgorzata Rodziewicz – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej

13:45-14:15

Rola i działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Świdniku: Iwona Jarecka – ekspert SCWEW w Świdniku

14:15-14:45

Panel dyskusyjny: Edukacja włączająca w praktyce: Kadra SCWEW

14:45-15:00

Zakończenie konferencji: Romuald Gumienniak – Członek Zarządu Powiatu Świdnickie

Źródło: glosswidnika.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies