BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat informacyjny dot. Konferencji i debaty ekspertów „Prawa pacjenta w systemie ochrony zdrowia”

Konferencja i debata ekspertów „Prawa pacjenta w systemie ochrony zdrowia” – Poznań, 19 kwietnia 2023

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w imieniu ks. Arkadiusza Nowaka oraz prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego - Rektora UM w Poznaniu, serdecznie zaprasza na konferencję i debatę ekspertów z udziałem Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego oraz Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca pt. "Prawa pacjenta w systemie ochrony zdrowia".

Konferencja odbędzie się z okazji Europejskiego Dnia Praw Pacjenta, w dniu 19 kwietnia 2023 o godz. 11:00 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37a.

Spotkaniu towarzyszyć będzie promocja monografii obejmujących problematykę praw pacjenta, które przygotowane zostały pod patronatem: Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Rejestracja

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Warunkiem udziału jest wcześniejsza rejestracja do dnia 14.04.2023 pod adresem internetowym:

www.rejestracja.bok-ump.pl/prawapacjenta2023  

Program

11:00 11:10Powitanie: prof. dr hab. Andrzej Tykarski, Rektor UMP

11:1012:45 Sesja I: Prawa pacjenta w jakim kierunku zmierzamy?

Wprowadzenie do dyskusji: dr Rafał Staszewski, Agencja Badań Medycznych

Dyskusja ekspertów :
dr Adam Niedzielski, Minister Zdrowia

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

prof. UMP dr hab. Ewa Baum, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. UJ dr hab. Dorota Karkowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Błażej Kmieciak, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. Michał Musielak, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr Patrycja MarciniakStępak, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr Katarzyna Wszołek, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr Arkadiusz Nowak, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

dr Przemysław Daroszewski, OrtopedycznoRehabilitacyjny Szpital Kliniczny UMP w Poznaniu

12:4513:00 Przerwa kawowa

13:0015:00 Sesja II: Problemy praw pacjenta w praktyce klinicznej

Wprowadzenie: Piotr Bromber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

 • Znajomość i przestrzeganie praw pacjenta w ich opiniach wyniki badań w zakresie humanizacji medycyny
  prof. dr hab. Zbigniew Izdebski, Uniwersytet Warszawski

  Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

 • Konstytucyjna zasada prawa do prywatności a prawa pacjenta
  prof. dr hab. Monika Urbaniak, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 • Pacjent odmienny kulturowo w Polsce
  prof. UMP dr hab. Ewa Baum, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 • Rola duchowości pacjentów w procesie terapeutycznym
  dr Martyna Borowczyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 • Na początku było słowo…. jak mówić o prawach pacjenta?
  dr Maria Nowosadko, dr Rafał Staszewski Uniwersytet Medyczny
  w Poznaniu, Agencja Badań Medycznych
 • Jakość opieki zdrowotnej a prawa pacjenta
  Wioletta Matecka Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

 • Od teorii do praktyki codzienne problemy polskich pacjentów
  Anna Ruszczak, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu

Marta Kulpa

Fundacja Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64A lok. 8
00-672 Warszawa
tel. +48 22 628 08 63

www.ippez.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies