BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo ROPS Lublin

Konferencja dot. mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt pn. Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

Jest to projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2022 r. w godz. 10:00 – 13:30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2.

Konferencja w kompleksowy sposób przybliża tematykę deinstytucjonalizacjj w obszarze ochrony zdrowia psychicznego. Celem spotkania jest również prezentacja modelu mieszkań wspomaganych opracowanego i testowanego w ramach projektu przez organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem osób chorujących psychicznie.

Program konferencji podsumowującej projekt

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników konferencji

10:00 Otwarcie konferencji:

  • Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
  • Małgorzata Romanko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie;

10:15 – Deinstytucjonalizacja usług społecznych jako wyzwanie dla polityk publicznych – dr hab. Marek Rymsza – kierownik Uniwersyteckiego Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Profesjonalnych Praktyk Pomocowych, Uniwersytet Warszawski;

10:45 – Prezentacja założeń i działań wdrożonych w ramach projektu Standardy w  zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym – Anna Bekier – kierownik projektu, ROPS Lublin;

11:00 – Koncepcja środowiskowej opieki psychiatrycznej. Mieszkania wspomagane jako niezbędny element wsparcia środowiskowego osób chorujących psychicznie – dr n. med. Artur Kochański – Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego, Kierownik ExCORDIS Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii;

11:30 – Przerwa na kawę;

12:00 – Standard mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie – najważniejsze założenia dokumentu – Marta Młynarczyk – specjalista ds. opracowania i wdrożenia standardu, ROPS Lublin;

12:15 – Wdrażanie standardu mieszkań wspomaganych przez Partnerów projektu – konfrontacja wypracowanego modelu z doświadczeniem prowadzenia mieszkań wspomaganych dla osób chorujących psychicznie. – Małgorzata Filipowicz – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”;

12:30 – Deinstytucjonalizacja w obszarze zdrowia psychicznego – znaczenie edukacji społecznej oraz współpracy wielosektorowej na rzecz wsparcia osób chorujących psychicznie. – dr hab. Hubert Kaszyński prof. UJ – Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

13:00 – Prezentacja filmu TVP Lublin o mieszkaniach wspomaganych dla osób chorujących psychicznie, prowadzonych w ramach projektu Standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym.

13:30 Podsumowanie konferencji – Małgorzata Romanko – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie;

OBIAD.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20 czerwca 2022 r. O zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń.

Marta Młynarczyk
Specjalista ds. opracowania i wdrożenia standardu
tel. 81 528 76 29

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies