BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Fundacja Szansa dla Niewidomych "Szansa"

Konferencja Dostępność na serio – online

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza do uczestniczenia online w dzisiejszej konferencji pt. Dostępność na serio.

Konferencja „Dostępność na serio” będzie online pod adresami:
www.szansadlaniewidomych.org/index.php/reha-online/

Blok panelowy I: Dostępność – architektura 10:00 – 13:00

Youtube (PL)Facebook (PL)ZOOM (PL)

Blok panelowy II: Dostępność – informacje 10:00 – 13:00

ZOOM (PL)

Program konferencji „Dostępność na serio” – 15.09.2022 r.

Dostępność – architektura

Prowadzi: Adam Kalbarczyk

10:00 Warszawskie standardy dostępności architektonicznej – Donata Kończyk Urząd m.st. Warszawy;

10:15 Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących – zalecenia, przepisy, doświadczenia – Elżbieta Oleksiak Polski Związek Niewidomych;

10:30 Nowoczesne metody psychologiczne w służbie samodzielnego poruszania się osób niewidomych w otoczeniu – Wojciech Maj Medison;

10:45 Marek Wysocki (online);

11:05 Dostępność architektoniczna w Polsce. Doświadczenia Integracji – Jarosław Bogucki Fundacja Integracja;

11:35 Przerwa kawowa;

11:50 Dostępność w wieloletnich działaniach Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Alicja Jankiewicz Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki;

12:05 Dostępność zabytkowych parków i ogrodów dla osób niewidomych i słabowidzących w Polsce – Emilia Śmiechowska-Petrovskij Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wojskowa Akademia Techniczna;

12:20 Generator dostępności architektonicznej w deklaracji dostępności – Piotr Osipa Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju (online);

12:40 Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami – Justyna Rogowska Uniwersytet Gdański;

12:55 Katowice bez barier – Sławosz Marcisz Urząd Miasta Katowice.

Dostępność – informacje (Sala Audytoryjna parter)

Prowadzi: Janusz Mirowski

10:00 Dostęp do skarbów Biblioteki Narodowej – Michał Żejmis Biblioteka Narodowa;

10:20 Dostępny Rynek Pracy – Krzysztof Kosiński Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych;

10:35 Dostępny biznes – co zmienia Europejski Akt o Dostępności? – Anna Drabarz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami (online);

10:55 Dostępność informacyjna to wyzwanie – doświadczenia FIRR – Natalia Wasielewska, Ewa Miszczak Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego;

11:15 Dyskusja;

11:35 Przerwa kawowa;

11:50 Wdrażanie dostępności cyfrowej w dużym podmiocie publicznym – Donata Kończyk Urząd m.st. Warszawy;

12:10 Problematyka dostępności cyfrowej w placówkach medycznych – Adrian Furman Grupa AF (online);

12:25 Konsekwencje braku dostępności informacyjno-komunikacyjnej w podmiotach publicznych w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – Katarzyna Heba Kancelaria Adwokacka Katarzyna Heba;

12:40 Dostępność do kultury dla osób z niepełnosprawnościami a inkluzja społeczna w zakresie jej przeżywania i odczuwania – Ada Kempka Fundacja Edukacja dla Dostępności – EdD;

12:55 Dyskusja.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies