BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Czarny tekst na białym tle: Aktywnie ku emeryturze.

Konferencja “Dodać życia do lat – Aktywnie ku emeryturze”

Konferencja popularnonaukowej pod hasłem "Dodać życia do lat – Aktywnie ku emeryturze" odbędzie się 27 listopada 2015 r., w godz. 10:00–13:00 w Centrum Konferencyjnym „Fiesta”, Lublin, ul. B. Prusa 8 (sala A).

Cel i tematyka konferencji:

Przygotowaniu do emerytury musi towarzyszyć, z jednej strony, wsparcie społeczne, a z drugiej, refleksja osobista, gdyż każdy ma prawo i obowiązek decydować o sposobie funkcjonowania na kolejnych etapach życia.

Dotychczasowe badania realizowane w ramach projektu BALL w Islandii, Hiszpanii i Polsce dostarczyły interesujących informacji na temat obecnego stanu przygotowania emerytów do nadal aktywnego życia.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań, które wykorzystane będą do sformułowania zaleceń i wytycznych w zakresie przygotowania do przejścia na emeryturę.

Dla wszystkich zarejestrowanych uczestników przygotujemy bezpłatne egzemplarze pierwszej publikacji „Aktywnie ku emeryturze”.

Dlatego prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24 listopada br.: na adres e-mail: sekretariat.lutw@gmail.com bądź tel. 517 249 727.

Małgorzata Stanowska
Dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies