BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kawiarenka Obywatelska w Poniatowej

10 listopada 2022 r. w Poniatowej w ramach projektu realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, zorganizowano Kawiarenkę Obywatelską pn. „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Wzięli w niej udział wszyscy członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powiatu Opole Lubelskie i przedstawiciele Stowarzyszeń (link do bazy wiedzy w powiecie opolskim: niepelnosprawnilublin.pl/baza-wiedzy/powiat-opolski) działających na rzecz osób z niepełnosprawnością na tym terenie.

Pod kierunkiem przewodniczki – pasjonatki historii miasta Poniatowa i pod czujnym okiem Eksperta ds. Dostępności pomimo niesprzyjającej, deszczowej aury o godzinie 10:00 wyruszyli oni z budynku Urzędu Miasta Poniatowa na spacer badawczy.

Podczas spaceru zwracano szczególną uwagę na konieczność wdrażania odpowiednich standardów projektowych opartych o idee projektowania uniwersalnego. Zwracano uwagę i wskazywano te miejsca w przestrzeni miejskiej, które stanowią bariery lub mogą sprawiać trudności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Ekspert wielokrotnie podczas spaceru podkreślał, że elementy przestrzeni publicznej – miejsce spotkań i interakcji mieszkańców, powinny być pod szczególną opieką władz samorządowych. Zwłaszcza, gdy są finansowane ze środków publicznych muszą spełniać warunki i wymogi wynikające zarówno z ustawy i rozporządzeń dotyczących prawa budowlanego, ale również ustawy o dostępności. Powinny być przyjazne wszystkim, czyli dostępne dla każdego, bez względu na jego sprawność ruchową lub poznawczą. Omawiając obiekty użyteczności publicznej, w tym zwracając uwagę na oznakowanie budynków, wind, czy miejsc parkingowych wskazywał na elementy wykonane oraz oznaczone zarówno w sposób nieprawidłowy, jak również poprawny.

Wykonana podczas spaceru dokumentacja fotograficzna została następnie zaprezentowana podczas Kawiarenki Obywatelskiej w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej. Prezentacji towarzyszyło obszerne omówienie, dyskusja oraz podsumowanie najważniejszych aspektów idei projektowania dla wszystkich. Wdrożenie standardów uzależnione jest przede wszystkim od pełnego zrozumienia przez projektantów, architektów i decydentów, zarządzających przestrzenią, potrzeb i możliwości wszystkich użytkowników przestrzeni w tym osób z niepełnosprawnościami.. Niebagatelną rolę odgrywa tutaj samorząd lokalny, który poprzez swoją politykę może wpływać na świadomość problemu niepełnosprawności wśród swoich mieszkańców i kreować takie działania, które będą sprzyjały tworzeniu dostępnej przestrzeni publicznej. W trakcie spotkania przy filiżance gorącej kawy, uczestnicy wymienili się także własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami swoich organizacji.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu kroczących debat publicznych organizowanych w formie Kawiarenek Obywatelskich w projekcie „Lubelscy Liderzy Dostępności na START” liderzydostepnosci.pl realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Celem Kawiarenek Obywatelskich jest prowadzenie w ramach Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności działań animacyjno-sieciujących oraz wymiana doświadczeń w zakresie stosowania zasad dostępności (cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej itp.). Spotkania odbywają się z udziałem ekspertów Regionalnego Panelu Ekspertów ds. Dostępności.

Galeria zdjęć:

Tekst i zdjęcia: Wiktoria Kwiecień

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” realizowanego w okresie 01.09.2022 – 10.12.2022 r. przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki ze środków Województwa Lubelskiego.

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies