BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo ptpś Polskie Towarzystwo Psychiatrii Środowiskowej

Jakiej psychiatrii potrzebujemy? – I Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Środowiskowej zaprasza do dyskusji nad aktualnym stanem i dalszymi kierunkami reformowania opieki psychia- trycznej w Polsce.

Chcemy poszukiwać rozwiązań, które będą sprzyjały upowszechnieniu modelu psychiatrii środowiskowej. 

Konferencja odbędzie się 9-10 września 2022 w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kampus Wóycickiego w Warszawie.

W programie przewidzieliśmy miejsce na podsumowanie doświadczeń ostatnich lat czyli Pilotażu CZP. Jubileusz Ośrodka SYNAPSIS stanowi kanwę do przypomnienia tradycji i osiągnięć psychiatrii środowiskowej w naszym kraju.

Do udziału w konferencji zapraszamy ekspertów przez wykształcenie, ekspertów przez doświadczenie i wszystkich, dla których „Zdrowie psychiczne ma znaczenie”.

Liczymy na Wasz aktywny udział w dyskusjach zaplanowanych w poszczególnych sesjach!

Zgłoszenie udziału w konferencji zawierające: Imię i nazwisko, adres e-mail i numer kontaktowy telefonu prosimy przesyłać do dnia 26 sierpnia na adres poczty elektronicznej: zebranie511@gmail.com.

W ramach wparcia dla pacjentów dotkniętych konsekwencjami rosyjskiej agresji na Ukrainę zamiast opłaty konferencyjnej prosimy o przekazanie darowizny na konto bankowe CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ Bank Pekao S.A. I O. Opole: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 w tytule przelewu wpisując POMOC UKRAINIE – PSYCHIATRIA

Program konferencji

Piątek – 9 września

SESJA INAGURACYJNA

9:30-9:45 Otwarcie Konferencji – Prezeska PTPŚ Maria Załuska

9:45 – 10:00 Krótkie wystąpienia zaproszonych gości

10:00-10:20 Aktualny stan reformy środowiskowej w Polsce: od pilotażu do systemowego wdrożenia CZP – Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

10:20-10:40 Jak chcemy ukształtować opiekę specjalistyczną? – Dominika Dudek

10:40-11:00 Projekty unijne w reformie psychiatrii w Polsce – co zrobiono, co trzeba zrobić? – Małgorzata Łyciuk-Bzdyra

11:00-11:30 Kto się boi psychiatrii środowiskowej? – Jacek Wciórka – Przewodniczący Rady Naukowej PTPŚ

11:30-11:45 Przerwa 15 minut

SESJA II: Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego – podsumowanie doświadczeń

11:45-12:10 Trudne początki – Marek Balicki

12:10-12:35 Kontynuacja i perspektywy – Anna Depukat

12:35-13:15 Dyskusja

SESJA III Środowiskowa sieć opieki

13:15-13:35 Budowanie i współpraca – Andrzej Cechnicki

13:35-13:50 Oczekiwania i potrzeby – Barbara Banaś

13:50-14:00 Koordynacja i zdrowie somatyczne w obecnym standardzie organizacyjnym CZP – Kama Katarasińska-Pierzgalska i wsp.

14:00-14:30 Dyskusja

14:30-15:30 Przerwa 60 minut

SESJA JUBILEUSZOWA „50 lat Ośrodka SYNAPSIS w Polsce”

15:30-16:00 Idee psychiatrii humanistycznej i środowiskowej Kazimierza Jankowskiego

15:30-16:00 Autyzm – podejście środowiskowe. Doświadczenia Fundacji SYNAPSIS – Michał Wroniszewski, Łucja Sokorska-Maj i wsp.

16:30-17:00 Znaczenie radości w psychoterapii; inspiracje OTR SYNAPSIS – Ryszard Praszkier

17:00-17:15 Przerwa 15 minut

17:15-18:45 Panel dyskusyjny: „Przesłanie Kazimierza Jankowskiego: wtedy i dzisiaj”. Moderator: Krzysztof Jedliński. Uczestnicy panelu: Irena Namysłowska, Andrzej Cechnicki, Marek Balicki, Jacek Wciórka i Jacek Michałowski.

Sobota – 10 września

SESJA V Nowoczesne technologie i terapie w opiece środowiskowej

9:00-9:20 Telemedycyna – Maciej Matuszczyk

9:20-9:40 Indywidualizacja farmakoterapii

9:40-10:00 Nie tylko leki – oddziaływania niefarmakologiczne związane ze stylem życia jako integralna część terapii w psychiatrii – Hanna Karakuła-Juchnowicz, Joanna Róg

10:00-10:20 Leki o przedłużonym działaniu

10:20-10:30 Przerwa 10 minut

SESJA VI W stronę mierników i oceny jakości środowiskowej opieki psychiatrycznej

10:30-11:00 Kryteria oceny programów terapeutycznych w opiece psychiatrycznej – Andrzej Kokoszka

11:00-11:20 Jak oceniać jakość – perspektywa Biura ds. pilotażu – Anna Depukat

11:20-11:40 Ocena efektywności w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu – Krystyna Górna i wsp.

11:40-12:00 Jak oceniać jakość – perspektywa praktyków – Izabela Ciunczyk, Dariusz Baran, Mariusz Panek

12:00-12:15 Przerwa 15 minut

12:15-13:45 Panel dyskusyjny: „Jak oceniać jakość środowiskowej opieki psychiatrycznej?”. Moderatorzy: Piotr Stoń i Monika Syc. Uczestnicy panelu: Barbara Banaś, Marek Balicki, Izabela Ciuńczyk, Anna Depukat, Hubert Kaszyński, Joanna Krzyżanowska, Anna Parnowska, Katarzyna Stankiewicz, Jakub Wacławek

13:45-14:00 Przerwa 15 minut

SESJA VII Jakiej reformy potrzebujemy?

14:00-14:20 Rola psychiatrii środowiskowej w prewencji samobójstw – Agnieszka Gmitrowicz

14:20-14.40 Jakiej reformy potrzebujemy? – Katarzyna Parzuchowska

14:40-15:00 Jakiej reformy potrzebujemy? Maria Załuska

15:00-15:10 Podsumowanie obrad i podpisanie listu intencyjnego

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies