BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Stowarzyszenia Modrzew

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną osób fizycznych – subregion lubelski – szkolenie on-line

Chcesz dowiedzieć się kto może powołać spółdzielnię? Jakie są cele, funkcje i zasady działania spółdzielni? Nie wiesz jak przygotować statut i dokumenty?

Jeszcze dziś zgłoś się na bezpłatne szkolenie on-line Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną osób fizycznych organizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

Zajęcia kierowane są do pracowników, wolontariuszy, członków podmiotów ekonomii społecznej, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej z terenu subregionu lubelskiego, tj. powiaty:

 • lubelski,
 • łęczyński,
 • świdnicki,
 • włodawski,
 • Miasto Lublin.

Kim jest trener?

Paweł Bielak – Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej na kierunku zarządzania i marketingu w stopniu magistra. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Były pracownik publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Obecnie trener, doradca, coach, przedsiębiorca, członek komisji oceny wniosków o udzielenie dotacji na rozwój przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej w ramach OWES). Współpraca z OWES Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, Stowarzyszenie ETAP , Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. , Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw – jako członek KOW, trener, doradca, coach. Zrealizowane kilkanaście projektów dotacyjnych w zakresie wsparcia jednoosobowych działalności gospodarczych. W zakresie szkoleń przeprowadzone kilka tysięcy godzin szkoleniowych i doradczych. Poza działalnością szkoleniową prowadzi działalność gospodarczą w branży obróbki metalu/spawania oraz produkcji i handlu mebli. Twórca marki meblowej DECOSTEEL. Współzałożyciel przedsiębiorstwa społecznego w formie spółki z .o.o. non profit oraz organizacji pozarządowej w formie fundacji.

Termin szkolenia

30 sierpnia 2023 r. (środa)

Organizacja zajęć

Zajęcia odbędą się w formie 1-dniowego warsztatu – 8 godzin dydaktycznych.
Zajęcia odbędą się w godz. od 9:00 do 16:00.

Tematyka

 • Kto może powołać spółdzielnię?
 • Cele, funkcje i zasady spółdzielni.
 • Przygotowanie statutu i dokumentów rejestrowych.
 • Proces rejestracji.
 • Powoływanie innych PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych i typów.
 • Aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ES.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 1. pakiet materiałów szkoleniowych
 2. zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu online
 3. wsparcie doradcze

Zgłoszenia

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej:

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie on-line „Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną osób fizycznych”

Zgłoszenia należy przesyłać do
23 sierpnia 2023 r.

Uwaga!!!
Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu online.
Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną o tym poinformowane drogą mailową oraz telefonicznie.

Zgłoś się i poszerz swoją wiedzę!
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:
tel. 81 307 66 26,
e-mail: depa.m@modrzew.org

Projekt „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 nr umowy 160/RPLU.11.03.00-06-0005/19-00 z dnia 06 grudnia 2019 r.

Małgorzata Depa
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Świdniku
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”

ul. Racławicka 38-44, lok. 305
21-040 Świdnik

tel. 81 307 66 26

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies