BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logotyp Studia na migi

Jak zachęcić do studiowania osoby głuche lub niedosłyszące?

„Studia na migi” to inicjatywa Zuzanny Czekaj z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która ma ułatwić osobom głuchym lub niedosłyszącym kontynuację nauki.

Szacuje się, że liczba osób głuchych w Polsce sięga już pół miliona, a dodatkowe 900 tys. ma poważny uszczerbek słuchu. Grono studentów głuchych lub niedosłyszących liczy około 1100–1400 osób. Zdecydowana większość z nich kształci się w trybie stacjonarnym. Z myślą o chcących kontynuować naukę na uczelni ruszył projekt „Studia na migi”.

Przyświecał nam jeden, wspólny cel – przyczynić się do budowania lepszego świata dla głuchych. Staramy się popularyzować studia, informować oraz podejmować inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na rzeczywistość tych osób. Liczymy, że naszymi działaniami ułatwimy im podjęcie decyzji o studiowaniu – mówi Zuzanna Czekaj, studentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UPWr.

Na stronie internetowej www.studianamigi.pl osoby głuche lub niedosłyszące dowiedzą się, co oferują im polskie uniwersytety i politechniki oraz na jaką pomoc z ich strony mogą liczyć. Serwis zawiera również informacje o rekrutacji na wybrane uczelnie, oczywiście z filmami w języku migowym.

Wiele osób nie wie, że uczelnie są coraz lepiej przygotowane do kształcenia i wspierania osób głuchych – przyznaje Zuzanna.

Jej uczelnia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, zapewnia m.in. wsparcie tłumacza języka migowego, dodatkowe zajęcia z języka obcego i innych przedmiotów, dopasowane zajęcia wychowania fizycznego, materiały dydaktyczne w formie pisemnej, tablicę interaktywną ułatwiającą zajęcia z języka obcego, zdawanie egzaminów w formie pisemnej lub przy pomocy tłumacza oraz pomoc finansową i psychologiczną. Dodatkowo w tym roku zostanie zakupiony dostęp do tłumacza zdalnego dla dziekanatów i innych jednostek administracji UPWr.

I co najistotniejsze niemal wszystkie kierunki studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są dostępne dla osób głuchych i niedosłyszących – podkreśla studentka.

Wchodząc na stronę, głusi mogą też zapoznać się z historiami innych niepełnosprawnych absolwentów, poznać swoje prawa akademickie i ciekawostki związane ze studiami. W najbliższych planach jest m.in. współpraca z fundacjami i stowarzyszeniami, które skupiają osoby głuche i niedosłyszące.

Projekt „Studia na migi” został doceniony w ogólnopolskim konkursie „Popularyzacja nie boli” organizowanym przez Krajową Reprezentację Doktorantów, gdzie zajął III miejsce.

Źródło: forumakademickie.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies