BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Tulipan i napis PFRON

IV nabór do projektu OWDA

Zespół OWDA serdecznie zaprasza Państwa do udziału w czwartym etapie rekrutacji do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej – kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych”.

Nabór potrwa do 23 sierpnia 2022 r. Ma on charakter częściowo celowany. Wiąże się to obowiązującą w OWDA zasadą reprezentatywności. Dotyczy ona zarówno typu usług społecznych świadczonych przez podmioty publiczne, jak i oferowanego w projekcie rodzaju wsparcia.

W czwartym naborze zapraszamy w szczególności podmioty, których dotychczasowa liczba w
projekcie jest niewystarczająca. Są to podmioty prowadzące działalność w zakresie:

  • transportu,
  • mieszkalnictwa,
  • bezpieczeństwa publicznego oraz
  • sportu i rekreacji

a także podmioty ubiegające się o doradztwo architektoniczne dla

  • obecnie realizowanych lub
  • dopiero planowanych inwestycji.

Podmioty z innych kategorii niż wskazane powyżej również mogą wziąć udział w rekrutacji.
Wszystkie zgłoszenia oceni Zespół Rekrutacyjny zgodnie z obowiązującymi w projekcie
kryteriami oceny wniosków.

Listę podmiotów zakwalifikowanych do OWDA opublikujemy na stronie internetowej projektu. Informacje na ten temat wyślemy również indywidualnie drogą elektroniczną.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w rekrutacji, prosimy przesłać wypełniony Formularz rekrutacyjny oraz Ankietę samooceny opracowaną dla każdego ze zgłaszanych obiektów.

Szczegółowe zasady oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdą Państwo na stronie internetowej projektu owda.pfron.org.pl.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości. Służymy również pomocą przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych.

Zespół OWDA

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies