BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Baner graficzny z tekstem: Trwa nabór do inkubatora pomysłów. Szukamy rozwiązań dla osób doświadczających wykluczenia. Masz dobry pomysł na rozwiązanie? Skorzystaj ze wsparcia i zgłoś pomysł! inkubatorpomyslow.org.pl

Inkubator pomysłów – szukamy nowatorskich rozwiązań

Jak sprawić, by osoby z różnych powodów wykluczone z życia społecznego stały się jego uczestnikami? Jak wyrównywać szanse? Jak pomóc odnajdywać się w społeczności i włączać w jej tworzenie? Każdy, kto ma pomysł na skuteczne rozwiązanie tych kwestii, teraz może zgłosić go do Inkubatora pomysłów. Właśnie rozpoczął się nabór.

Inkubator pomysłów to projekt wspierający rozwój oddolnie tworzonych innowacji społecznych, skierowanych do osób doświadczających wykluczenia (ze względu na niepełnosprawność, chorobę, wiek, pochodzenie, orientację seksualną itd.), ich opiekunów oraz aktywistów i organizacji zajmujących się włączaniem społecznym. Prowadzą go Fundacja Stocznia i Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

– Każdy pomysł, który może poprawić życie drugiego człowieka, jest na wagę złota. W Inkubatorze pomysłów chcemy wesprzeć rozwiązania sprawiające, że osoby, których życie z różnych powodów jest trudniejsze niż innych, będą mogły w sposób godny funkcjonować w swojej najbliższej społeczności i szerzej: w społeczeństwie – mówi Maria Lewandowska-Woźniak, koordynatorka Inkubatora pomysłów. – Czego potrzeba, aby zgłosić pomysł? Motywacji, trochę odwagi i empatii, aby móc dobrze określić potrzeby grupy, dla której projektujemy rozwiązanie – wymienia.

Pomysłodawcy najlepszych rozwiązań otrzymają wsparcie merytoryczne w ich dopracowaniu oraz grant (ok. 40 000 złotych) na przetestowanie ich działania.

– Szukamy pomysłów, które zakładają partnerskie, a nie paternalistyczne podejście do osób doświadczających wykluczenia społecznego lub nim zagrożonych. Takich, które zachęcają do włączania się we wspólne działania, a nie redukują do roli biernego konsumenta – zaznacza Adam Chabiera, koordynator Inkubatora pomysłów. – Chcemy, by zgłaszane rozwiązania zmniejszały poczucie wstydu wynikające z faktu korzystania z pomocy, wzmacniały w ich odbiorcach poczucie sprawczości i były nastawione na możliwie długotrwałe efekty i zmiany – dodaje.

Nabór do inkubatora

Nabór do Inkubatora pomysłów trwa do 26 października 2020 roku. Praktycznie każdy może wziąć w nim udział – osoby fizyczne, grupy nieformalne, różnego rodzaju instytucje i firmy. Pomysły można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie inkubatorpomyslow.org.pl, na której znajdują się najważniejsze informacje o Inkubatorze pomysłów.

Aktualne informacje o naborze do Inkubatora pomysłów publikujemy też w wydarzeniu na Facebooku.

Dla osób zainteresowanych udziałem w naborze realizatorzy projektu zaplanowali kilka bezpłatnych wydarzeń towarzyszących:

  • webinarium informacyjne (25 września),
  • debatę on-line o wykluczeniu społecznym (6 października),
  • tzw. miksery, czyli warsztaty on-line prowadzone metodą design thinking (październik).

Informacje dotyczące wszystkich wydarzeń, w tym formularze zgłoszeniowe, są na stronie www.inkubatorpomyslow.org.pl/wydarzenia.

Kontakt

W razie pytań dotyczących Inkubatora pomysłów zapraszamy do kontaktu:

Więcej informacji o Inkubatorze pomysłów: www.inkubatorpomyslow.org.pl.

Inkubator pomysłów to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Stocznia i Gminy Miasta Gdynia (Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni). Jest kontynuacją projektu “Innowacje na ludzką miarę” realizowanego w latach 2016-2019 i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies