BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na białym tle napisy dużymi literami - Ekonomia społeczna. Poniżej na zielonym pasku napis drogowskaz rozwoju społecznego. Po lewej stronie czerwone godło na którym jest biały jeleń z rogami a na jego szyi korona.

I Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej

W dniu 28.02.2018 w Lublinie odbyło się I Regionalne spotkanie Ekonomii Społecznej województwa lubelskiego. W spotkaniu uczestniczyło bardzo wielu „samorządowców” i organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

Podmioty ekonomi społecznej licznie odpowiedziały na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Wszystkich zgromadzonych gości powitała dyrektor ROPS w Lublinie Katarzyna Fus, następnie Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski został poproszony o oficjalne otwarcie spotkania oraz wprowadzenie zgromadzonych w problematykę spotkania.

Mężczyzna stoi i w jednej ręce trzyma mikrofon blisko ust, a drugą rękę ma przełożoną przez kręgosłup. Przed nim leży laptop i woda. Za nim jest ekran multimedialny.

prof. dr hab. Mirosław Grewiński

Na spotkaniu podmiotów ekonomi społecznej nie zabrakło NGOS z powiatu Łęczyńskiego w tym PSONI Koło w Łęcznej.

Wykład inauguracyjny pt. „Nowe wyzwania w polityce społecznej a ekonomia społeczna” wygłosił prof. dr hab. Mirosław Grewiński z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. W swoim wystąpieniu odnosił się on do historii polityki społecznej w Polsce. Wyszczególnił m.in. stare i nowe wyzwania przed jakimi stoi polityka społeczna, jak choćby: ubóstwo i wykluczenie społeczne, niesamodzielność, kryzys demograficzny, uzależnienia, choroby psychiczne i psychosomatyczne, deficyt usług społecznych czy kryzys służb społecznych itp. Omówił także cechy ubóstwa, gdzie przedstawił jako nowe zjawisko „working poor”, czyli tzw. biedni pracujący. Podkreślił także że aktualna polityka społeczna, idzie w kierunku świadczenia usług, które w niedługim czasie staną się wiodącą gałęzią w pomocy społecznej. Dodatkowo profesor wyraził swoją sympatię mówiąc, że Lubelszczyzna jest bliska jego sercu, gdyż stąd pochodzi jego żona i jak sam podkreślił, czuje się „wżeniony w Lubelszczyznę”.

Czerwone róże stoją w wazonie na stole. Obok stoją przeźroczyste statuetki.

Wyróżnienia i statuetki laureatów konkursu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”

Kolejnym punktem spotkania było rozstrzygnięcie konkursu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”, który odbył się po raz pierwszy. Konkurs ogłoszony przez dyrektora ROPS p. Katarzynę Fus. Organizacje pozarządowe zgłaszały do konkursu samorządy które pomagają, współpracują, wspólnie podejmują różne działania czy wg organizacji zasługują na wyróżnienie.

Kapituła konkursu przyznała wyróżnienia następującym samorządom:

 1. Gmina Annopol,
 2. Miasto Biała Podlaska,
 3. Gmina Kodeń,
 4. Gmina Konstatynów,
 5. Gmina Krasnobród,
 6. Miasto Krasnystaw,
 7. Powiat Łęczyński,
 8. Miasto Międzyrzec Podlaski,
 9. Gmina Nielisz,
 10. Gmina Susiec,
 11. Gmina Urzędów,
 12. Powiat Włodawski.
Ludzie stoją na scenie. Niektórzy z nich trzymają w dłoniach czerwoną różę. Jedna z kobiet trzyma teczkę z papierami w jednej dłoni a w drugiej mikrofon, który ma blisko swoich ust.

Przedstawiciele wyróżnionych Samorządów, m.in. Jerzy Troć Wójt Gminy Kodeń

Laureatami konkursu zostały następujące samorządy:

 1. Gmina Adamów,
 2. Gmina Józefów,
 3. Gmina Krzywda,
 4. Gmina Stoczek Łukowski,
 5. Gmina Żmudź (powiat chełmski).

Konkurs miał na celu nagrodzenie dotychczasowego zaangażowania JST w rozwój ekonomii społecznej, zachętę do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz promocję ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Ludzie stoją na scenie. Są ubrani oficjalnie. Ich twarze są skierowane na wprost do zdjęcia. W dłoniach trzymają przeźroczyste statuetki. Niektórzy z nich trzymają także w dłoniach czerwone róże.

Laureaci konkursu: „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”

Kolejne wykłady, połączone zostały z panelem dyskusyjnym. Pierwszy z nich dotyczył „Klauzul społecznych w prawie zamówień publicznych”, poprowadzony został przez Katarzynę Ołdak-Bułanowską z Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych. Drugi zaś dotyczył „Procesu rewitalizacji a ekonomii społecznej”. Poprowadziła go dr Paulina Zarębska-Denysiuk.

W międzyczasie można było skorzystać z porad w punktach konsultacyjnych ekonomii społecznej oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych uczestniczących w spotkaniu: TISE, WUP, PUP, Departament EFS, PFRON, LGD, OWES.

„Prawda i sprawiedliwość,
jako cnoty naczelne ludzkiej działalności,
są bezkompromisowe.”

J. Rawls

Eliza Cyfra

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies