BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pamiątkowe zdjęcie Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej certyfikowanych znakiem "Zakup Prospołeczny"

Gala Zakup Prospołeczny, 23.05.2023 r.

W dniu 23 maja 2023 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, odbyła się uroczysta Gala nadania certyfikatu Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Uroczystość była tłumaczona na Polski Język Migowy.

Znak "Zakup Prospołeczny"

Nadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest wyróżnieniem podmiotów ekonomii społecznej, działających na danym terenie. Przyczynia się do umocnienie rangi i wizerunku tych podmiotów, jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Przyznanie Znaku „Zakup Prospołeczny następuje poprzez udzielenie licencji na okres jednego roku. Po tym czasie podmiot zainteresowany przedłużeniem certyfikacji składa wniosek o ponowne przedłużenie na rok.

Certyfikaty przyznaje Lubelska Kapituła Certyfikująca działająca przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, składająca się z członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Lubelskim.

Celem działania jest upowszechnianie i wyróżnienie wysokiej jakości produktów i usług wytwarzanych przez podmioty ekonomii społecznej z całego regionu. Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku PES jako symbolu usług  i produktów o najwyższej jakości, w połączeniu z dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. 

Rozpoczęcie Gali

Uroczystego otwarcia Gali dokonali Pani Małgorzata Romanko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie oraz Pan Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

“Znak, który otrzymają dzisiaj podmioty gwarantuje wysoką jakość, świadczonych przez nie usług i produktów. Kupując wytwory i produkty ekonomii dokonujemy ważnych działań społecznych, wpływamy na sytuację osób potrzebujących i walczących o samodzielność życiową. Dlatego też promocja ekonomii społecznej nabiera bardzo ważnego znaczenia w kontekście polityk regionalnych. Ogólnopolski Znak “Zakup Prospołeczny” powstał po to, by informować odbiorców tych produktów i usług, że dokonując takich zakupów wspierają Podmioty Ekonomii Społecznej i ekonomie społeczną. Cieszymy się, że podobnie, jak w latach ubiegłych do grona 33 podmiotów dołączy dzisiaj dziesięć nowych, które otrzymają Znak “Zakup Prospołeczny”. Na Gali gościmy Przyjaciół i Twórców ekonomii społecznej w Lubelskiem, którzy z powodzeniem łączą misje społeczną z prowadzeniem działalności gospodarczej, przy czym cele gospodarcze mają w tym przypadku znaczenie podrzędne, nie nadrzędne. Dzisiejsze wydarzenie jest finansowane, realizowane w ramach Projektu pn. „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”, który to projekt jest projektem pozakonkursowym, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie” – mówiła Pani Małgorzata Romanko, Dyrektor ROPS.

“Szanowni Państwo, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego, Pana Jarosława Stawiarskiego, Zarządu, w imieniu Radnych pragnę Państwa powitać i od razu podziękować za Waszą piękną działalność. Tą działalność nazywamy prospołeczną, tak jak i zakupy, ale Wasza praca dla drugiego człowieka i to człowieka potrzebującego – to praca nieoceniona. Już wielokrotnie mówiłem, że człowiek, który pracuje, a właściwie “służy” drugiemu człowiekowi, to człowiek szczególny, bo tutaj nie da się pracować “normalnie”, tu trzeba często, ale w sensie pozytywnym: poświęcić swój czas, swój wysiłek, często kosztem własnej, najbliższej rodziny, ale ta rodzina przez nas jest zawsze większa, bo Ci z którymi pracujemy – współpracujemy, to też nasza bardzo bliska rodzina (…).

Z pewnością Państwo wiedzą, że w naszym województwie jest około ośmiu tysięcy Podmiotów Ekonomii Społecznej. Co prawda, mniej działa aktywnie, ale ponad pięć tysięcy tych Podmiotów Ekonomii Społecznej jest zaangażowanych i pracuje na rzecz ludzi potrzebujących, osób niepełnosprawnych intelektualnie, fizycznie, ale przecież też tych, którzy z różnych powodów zostali niejako wykluczeni – osób bezdomnych między innymi. I to jest ta druga szansa dla tych osób, żeby znaleźli na nowo swoje miejsce, żeby odnaleźli siebie. Dajecie Państwo im szansę. Za to Wam też w imieniu Marszałka i całego Zarządu bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym żebyśmy jeszcze mocniej propagowali Zakup Prospołeczny. Wiem, że jesteśmy tak naprawdę na początku tej działalności, tej promocji, ale jeżeli sobie uświadomimy, jak to jest ważne – jak możemy pośrednio – chociaż w małym zakresie pomóc tym Podmiotom Ekonomii Społecznej, kupując te produkty, które one wytwarzają, jak to jest ważne dla tych, którzy tam właśnie pracują, którzy spełniają się , którzy cieszą się, że mogą przyjść do tej spółdzielni socjalnej, do innych organizacji i podjąć pracę, są potrzebni. Państwo to wszystko wiecie, ale czasami warto zwerbalizować, warto powiedzieć głośno o tym i warto żebyśmy jeszcze zebrali te swoje siły i zaczęli promować to jeszcze bardziej (…)” – mówił Pan Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Nadanie certyfikatów i statuetek

Głównym punktem wydarzenia było uhonorowanie Znakiem “Zakup Prospołeczny” – nadanym przez Lubelską Kapitułę Certyfikującą – Podmiotów Ekonomii Społecznej z terenu Województwa Lubelskiego.

Podmioty, które otrzymały certyfikat „Zakup Prospołeczny” w kategoriach produkt/usługa:

Kategoria – usługi: kompleksowa organizacja imprez okolicznościowych, usługi komunalne, usługa cateringowa;

Kategoria – usługi: Nauczanie metodą Marii Montessori;

Kategoria – usługi: usługa cateringowa, usługi komunalne;

Kategoria – usługi: Szycie strojów ludowych i historycznych;

Kategoria – usługi: warsztaty edukacyjne dotyczące hodowli ślimaków;

Kategoria – usługi: usługi opiekuńcze, usługi budowlano – remontowe;

Kategoria – usługi: „Stół Owocowy”;

Kategoria – produkt: pierogi: „Mix Roztoczański”;

Kategoria – usługi: teatr osób niepełnosprawnych;

  • Fundacja Kaligo – nieobecni podczas Gali

Kategoria – usługi: warsztaty przyrodnicze i ekologiczne.

Po wręczeniu certyfikatów oraz statuetek ponownie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Zbigniew Wojciechowski, który raz jeszcze pogratulował wszystkim wyróżnionym podmiotom a podkreślając różnorodność świadczonych usług, skierował ciepłe słowa uznania do każdego z podmiotów, dodając:

“Życzę, aby ten Znak “Zakup Prospołeczny” stał się podobnie rozpoznawalny, jak Znak “Teraz Polska” (…)”.

Wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Miki

Znak “Zakup Prospołeczny” opracowano i zarejestrowano w 2010 r. w Wielkopolsce. Wykorzystano w nim rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce oraz torbę na zakupy. Stał się znakiem wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej. O idei Znaku wszystkim zgromadzonym Gościom opowiedział podczas połączenia online, prof. dr hab. Jerzy Mika z Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi, która zainicjowała kampanię.

Pan Profesor powiedział:

“(…) Lubelszczyzna zawsze poszerza zakres ekonomii społecznej o kolejne branże i zastanawiam się dokąd pójdziecie dalej i już sobie w zeszłym roku myślałem, że już nie ma kolejnych branż, w które można jeszcze wejść z ekonomią społeczną, a tu proszę: nowy obszar edukacji, nowy obszar kultury, szycie strojów, przerażające swym ogromem ślimaki. (…) Istotne jest to, że każdy Podmiot Ekonomii Społecznej daje pracę, daje poczucie godności, poczucie niezależnego życia. (…) Rozpoznawalność Podmiotów Ekonomii Społecznej jest niezbędnym kawałkiem tego, żeby po tej Gali ten znak “popracował”, tzn. trzeba zrobić wszystko, by Państwa lokalne, gminne media powiedziały o tym, że otrzymaliście certyfikat, pochwalić się swoim potencjalnym dostawcom, umieścić Znak “Zakup Prospołeczny” na fakturze, na wizytówce, opowiedzieć, że byliśmy na takiej Gali a jeśli trzeba to poprosić Panią Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej a może i Pana Marszałka o to, żeby wysłał króciutki list z informacją, że oto na Twoim terenie – mam na myśli włodarzy miejscowych gmin, czy szefów firm, które są zleceniodawcami dla ekonomii społecznej –  pojawił się kolejny znakomity, certyfikowany podmiot. (…) Bo cała zabawa polega na tym, żeby ludzie mieli zrozumienie dla tego, że jeśli wydają swoje ciężko zarobione pieniądze, powierzają swoje zlecenia Podmiotom Ekonomii Społecznej, to najlepiej jak tylko mogą realizują ideę społeczeństwa obywatelskiego, czy np. ideę odpowiedzialności biznesu, czy odpowiedzialności samorządu, bo te pieniądze pracują dwa razy. I to jest istota Znaku, o której przybliżenie mnie tutaj poproszono. To znaczy: osoba, która współpracuje z podmiotem czy firma, która współpracuje z podmiotem ekonomii społecznej, który ma certyfikat Znak “Zakup Prospołeczny” zyskuje pewność, że wydawane przez nią pieniądze np. w formie powierzonych usług, pracują dwukrotnie – realizują kapitalną robotę społeczną, ale z drugiej strony nabywa produkt czy usługę bardzo wysokiej jakości, w związku z tym jej motywacja jest taka, jak każdego konsumenta, poszerzona o ten wymiar społeczny.

(…)

Zbliża się moment kiedy będą procedowane gigantyczne instrumenty wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nie wiemy kiedy, ale tak, czy inaczej w najbliższym czasie ruszy wielka sprawa, jaką jest asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami.  Asystencja osobista, która ma też taki wymiar, że dla ekonomii społecznej jest to szansa na zatrudnienie kolejnych osób. Rusza cała budowa systemu wspieranego podejmowania decyzji, cały system oparty o alternatywne i wspomagające formy komunikowania się, tzw. AAC i ETR. To wszystko prowadzi do tego, że do ekonomii społecznej trafią kolejne osoby, które bez tego wsparcia nie mogłyby zaistnieć, także na rynku pracy. I w moim głębokim przekonaniu to właśnie ekonomia społeczna jest optymalnym miejscem pracy dla takich osób, bo stworzycie Państwo jako przedsiębiorcy społeczni taką absolutnie elitarną grupę przedsiębiorców, którzy mają trudniej, niż wszyscy inni przedsiębiorcy, bo oferowane przez Was stanowiska pracy muszą być też dopasowane do specyficznych potrzeb osób, które są i będą u Was zatrudniane. (…)”

Panel dyskusyjny "Zakup Prospołeczny - czy to się opłaca?"

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny pt. “Zakup Prospołeczny – czy to się opłaca?” z udziałem certyfikowanych podmiotów. W dyskusji moderowanej przez Panią Iwonę Kędzierę udział wzięli: Pani Maria Pietrusza-Budzyńska (Teatroterapia Lubelska), Pani Danuta Pakosik (Spółdzielnia Socjalna Arka), Pani Magdalena Drożdż (Centrum Integracji Społecznej w Jacni), Pani Barbara Farjon (Spółdzielnia Socjalna Sami Swoi), Pan Sławomir Kędziera (Spółdzielnia Socjalna Lider), Pan Marcin Snuzik (Spółdzielnia Socjalna Rykovisko).

Rozmawiano o korzyściach i oczekiwaniach, płynących z certyfikowania usług i produktów Znakiem “Zakup Prospołeczny”. Podkreślono, że w działalności podmiotów ekonomii społecznej niebagatelną rolę odgrywa motywacja, płynąca od klientów, odbiorców i turystów. Zwrócono uwagę, że spółdzielnie socjalne rządzą się swoimi prawami, wymagają dużego nakładu pracy wewnętrznej w zespole osób, które je tworzą, po to, aby w efekcie można było stworzyć i promować dobre jakościowo wyroby i usługi.

Podczas Gali padło wiele ciepłych słów pod adresem nagrodzonych, wszystkich osób zaangażowanych w prowadzenie Podmiotów Ekonomii Społecznej a także Zespołu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Występ artystyczny Fundacji Teatroterapia Lubelska

Uroczystość zakończył występ Fundacji Teatroterapia Lubelska. Artyści zaprezentowali spektakl Jana Wilkowskiego pt.: „Spowiedź w drewnie” w reżyserii Marii Pietruszy-Budzyńskiej, inspirowany życiem beskidzkiego rzeźbiarza Jędrzeja Wowory. Jak powiedziała Pani Maria Pietrusza-Budzyńska: “Spektakl jest trzecią adaptacją. Opowiada o losie człowieka, o człowieczym istnieniu a występujący w nim aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną krzyczą ze sceny “dlaczego żeś mnie Panie Boże takim uczynił?”. Ich ból niezrozumienia stał się integralną częścią tej poruszającej Sztuki, którą publiczność nagrodziła owacjami na stojąco.

Dodatkowe informacje

Gala „Zakup Prospołeczny” została zrealizowana w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia Społeczna realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Galeria zdjęć

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies