BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gala „Aktywnych i Solidarnych 2014” w Zamościu

Gala „Aktywnych i Solidarnych 2014” w Zamościu odbyła się 03.12.2014 r. po raz czwarty. Oznaczony dzień Gali nie był datą przypadkową, ponieważ jest to również Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Myślą przewodnią spotkania było nie tylko wyróżnienie osób aktywnych i solidarnych, przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” ale również przypomnienie o Prawach Dziecka. Swoje prawa przedstawili Uczniowie Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „ Krok za krokiem” w Zamościu.

Kolejnym punktem spotkania były występy artystyczne wychowanków wyżej wymienionej szkoły oraz WTZ przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Michała Archanioła. Po chwili wspólnej zabawy przyszedł czas na finałową część spotkania czyli ogłoszenie osób nagrodzonych w następujących kategoriach:

  1. najbardziej aktywne osoby z niepełnosprawnością, które w roku 2014 osiągnęły wymierne sukcesy w przynajmniej jednej z dziedzin: praca, nauka, kultura i sztuka, sport i aktywność obywatelska

  2. najbardziej solidarne i odpowiedzialne podmioty i instytucje, które w roku 2014 wspierały działania organizacji działających na rzecz osób z niepełno sprawnościami

  3. najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze, których praca na rzecz osób z niepełnosprawnością zasługuje na najwyższe uznanie i stanowi wzór do naśladowania

  4. najbardziej przyjazna administracja publiczna, której działania na rzecz osób z niepełnosprawnością przyczyniają się do włączenia ich w główny nurt życia społecznego.

Statuetki „Aktywnych i Solidarnych” otrzymali:

  1. Magdalena Belina, Paweł Bibułek, Artur Jurek, Bartłomiej Nowosadowski, Robert Skwaryło, Kamil Zdybert

  2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim, Zofia Żuk „Luksja” spółka z o.o.

  3. Dariusz Borowiec, Zbigniew Czerniecki, Michał Filipowicz, Ireneusz Klimek, Agnieszka Kulińska

  4. Gmina Józefów

Nagrodę specjalną otrzymała Danuta Sokołowska matka dwojga niepełnosprawnych dzieci.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami nagrodzonych osób, wspólnym zaprezentowaniem utworu „Kaczuchy” oraz poczęstunkiem.

Iwona Bil

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies