BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat informacyjny dot. projektu „Stawiamy na pracę”

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Stawiamy na pracę”

Fundacja Fuga Mundi zaprasza osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności do uczestnictwa w projekcie „Stawiamy na pracę”, współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresatami projektu są osoby:

 • posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim;
 • zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego;
 • nie uczestniczące obecnie w innych projektach o podobnej tematyce;
 • w wieku aktywności zawodowej i pozostające bez zatrudnienia.

W ramach Projektu, Uczestnikom zostaną zapewnione m.in.:

 • możliwość odbycia stażu zawodowego wraz z otrzymywaniem stypendium stażowego;
 • atrakcyjne szkolenia zawodowe i stypendium szkoleniowe;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 • zwrot kosztów dojazdu na oferowane formy wsparcia;
 • wsparcie w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. z następujących form wsparcia:

 • stworzenie diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu działania;
 • indywidualne poradnictwo zawodowe i prawne;
 • warsztaty aktywizacji zawodowej;
 • pośrednictwo pracy;
 • wsparcie trenera pracy.

Powyższe działania i formy wsparcia będą planowane i realizowane w zależności i z uwzględnieniem potrzeb uczestników projektu.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne!

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Dodatkowe informacje:

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi w Lublinie

ul. Krochmalna 13/1, tel. 81 534-82-90, e-mail: praca@ffm.pl

Diana Machalska

Fundacja Fuga Mundi

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies