BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo Europa bez barier dla wszystkich. Biało żółte napisy na niebieskim tle.

Europa Bez Barier

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym 9 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja „Europa bez barier – korzyści dla wszystkich” dotycząca dostępności i usług dla osób z niepełnosprawnościami.

Podczas spotkania dyskutowano nad dostępnością produktów i usług dla wszystkich obywateli Europy. Zapewnić ma to Europejski Akt w Sprawie Dostępności, lecz aby to skutecznie wdrożyć potrzebny jest efektywny dialog. Dialog, który powinien umożliwić przedstawienie wszystkim zainteresowanym stronom swoich argumentów i zapoznanie się ze stanowiskami pozostałych partnerów. Europejski Akt o Dostępności zakłada, że w każdym kraju członkowskim ma obowiązywać dostępność do wybranych produktów i usług. Celem rynkowym dyrektywy jest poprawa funkcjonowania jednolitego rynku UE przez zapobieganie i usuwanie istniejących barier, które mogą wynikać z różnych przepisów czy norm. Celem społecznym zaś jest większe włączanie społeczne oraz umożliwienie prowadzenia niezależnego życia przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Dyrektywa ta wspiera realizację postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W ramach dostosowania produktów zapewnić będzie trzeba: możliwość połączenia produktów z urządzeniami wspomagającymi, możność komunikowania się i orientacji przez więcej niż jeden kanał sensoryczny, alternatywny sposób komunikowania się inny niż mowa, elastyczne powiększania i kontrastu, możliwość regulowania głośności czy trybu pracy w warunkach ograniczonego zasięgu i siły fizycznej.

Na piątkowej konferencji wystąpili:

  • Panel I – Europejski Akt w Sprawie Dostepności: Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Plura – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Sofia Lourenco – Komisja Europejska DG EMPL, Malgorzata Wenerska-Craps – Dyrektor Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Krzysztof Kotyniewicz – Prezes Polskiego Związku Głuchych, Dariusz Jodłowski – Prezes Zarządu Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”,

  • Panel II – Dobre praktyki: Piotr Lewandowski – ParrotOne, Rafał Garbacz – Mall Navigator, Helena Budzanowska – Pełnomocnik Miasta Zabrze ds. Osób Niepełnosprawnych, Paweł Potakowski – Migam oraz Praca bez Barier, Joanna Palica – OONIWALKER.

Moderatorem wydarzenia był Krzysztof Głombowicz – sportowiec i dziennikarz.

KAK

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies