BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo PFRON: Tulipan i napis PFRON

Konsultacje w sprawie projektu zmian dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Oddział Lubelski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza Organizacje Pozarządowe na spotkanie w sprawie projektu zmian dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON.

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek), o godz. 10:00w Hotelu Pod Kasztanami, ul. Krężnicka 96A, 20-518 Lublin

Na spotkanie zapraszamy Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych.

Udział w konsultacjach prosimy potwierdzić drogą mailową z podaniem liczby uczestników na adres: lublin@pfron.org.pl lub telefonicznie pod numerem: 81 466 76 00, do piątku 17 czerwca 2022 roku, do godz. 12:00

Osoba do kontaktu: Irena Kijek, numer telefonu: 81 466 76 25

Program spotkania dotyczącego konsultacji w sprawie projektu zmian dotyczących realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON, w dniu 20 czerwca 2022 roku

10:00 – 10:15 – Powitanie gości – Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON

10:15 – 11:15 – Główne kierunki zmian w dokumentacji konkursowej do zadań zlecanych na 2023 rok – Kamil Bobek – Dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

11:15 – 12:15 – Dyskusja

12:15 – 12:45 – Przerwa kawowa

12:45 – 13:20 – Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe (WSM) – Małgorzata Paprota – Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON i Tomasz Perdeus – Specjalista ds. wsparcia i współpracy z NGO

13:20 – 14:45

  • Centrum Informacyjno – Doradcze Dla Osób z Niepełnosprawnością /CIDON/ oraz Ośrodki Wsparcia i Testów /OWiT/
  • Barbara Sadowska – Burlita – Samodzielny Specjalista ds. CIDON
  • Wsparcie psychologiczne w ramach zwalczania skutków pandemii COVID-19 przez NGO
  • Lidia Chruściel – Stanowisko ds. wsparcia i współpracy z pracodawcami
  • Postępowanie skargowe – zakres, egzekwowanie prawa od podmiotów publicznych, rola NGO’s – na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • Małgorzata Żywicka – Samodzielny Specjalista, Stanowisko ds. postępowań skargowych

14:45 – 15:00 – Podsumowanie spotkania

Projekt zmian „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” znajduje się pod adresem: www.pfron.org.pl

Małgorzata Paprota
Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies