BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Krasnostawski Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Dzień otwarty w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie

7 czerwca 2016 roku, po raz kolejny, w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Krasnostawskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych został zorganizowany DZIEŃ OTWARTY. Impreza skierowana była głównie do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz do zainteresowanych mieszkańców powiatu krasnostawskiego. Informacja o wydarzeniu została umieszczona na plakatach reklamowych i na Facebook-u oraz na stronie KSnRON.

W tym roku DZIEŃ OTWARTY miał wyjątkowy charakter ponieważ na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy przybliżyli zebranym zagadnienia prawne związane z uzyskaniem renty socjalnej i z tytułu niezdolności do pracy. Pan Piotr Kucharczyk kierownik krasnostawskiego oddziału ZUS omówił temat: „Wybrane świadczenia z ZUS w związku z orzeczoną niezdolnością do pracy”. Pani dr Elżbieta Łukasik objaśniła rolę lekarza orzecznika w procesie przyznawania świadczeń rentowych. Po wystąpieniu pracowników ZUS słuchacze zadawali wiele pytań na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi.

W drugiej części spotkania organizatorzy zaprezentowali Warsztat Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie. Słowo wstępne wygłosił Jerzy Weremko. Dyrektor WTZ i Prezes Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wiesław Podgórski w swoim wystąpieniu omówił rolę i zadania stowarzyszenia w podejmowanych działaniach dla społeczności naszego powiatu. Rodzice dzieci niepełnosprawnych byli zainteresowani nowymi planami stowarzyszenia – powstania ośrodka wsparcia przy ulicy Piłsudskiego w Krasnymstawie. Na pytania związane z nową placówką odpowiadał Prezes KSnRON Wiesław Podgórki.

Pani Alicja Barcikowska przedstawiła zadania i organizację warsztatu terapii oraz omówiła działania podejmowane w poszczególnych pracowniach. Po wystąpieniu pani Alicji goście zwiedzili pomieszczenia placówki, w których odbywają się zajęcia. W poszczególnych pracowniach instruktorzy terapii zajęciowej omawiali pracę z uczestnikami oraz prezentowali zwiedzającym wyroby swoich podopiecznych.

Na koniec spotkania organizatorzy zaprosili wszystkich zwiedzających i zaproszonych gości na poczęstunek przygotowany przez pracownię gospodarstwa domowego pod kierunkiem pani Iwony Wesołowskiej. Przy kawie i herbacie oraz pysznych ciastkach nawiązywały się rozmowy podczas, których chwalono zdolności kulinarne podopiecznych placówki.

Część rodziców i opiekunów uczestników była zainteresowana dokumentacją wymaganą do przyjęcia do WTZ. Na wszystkie pytania związane z wymaganymi dokumentami i podaniem o przyjęcie – odpowiadała pani Wioletta Czwórnóg pracownik administracji.

W trakcie dyskusji podsumowującej całe spotkanie wszyscy otrzymali materiały reklamowe w postaci folderów i ulotek. Organizatorzy DNIA OTWARTEGO zachęcali zainteresowanych do śledzenia wpisów i artykułów na stronie internetowej Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Facebook-u Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krasnymstawie.

Jerzy Weremko

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies