BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim

10 maja 2017 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało uroczyste obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną powstał z inspiracji PSOUU. Jako uroczystość jest umocowany Uchwałą Zarządu Głównego naszego Stowarzyszenia i obchodzony 5 maja w ramach Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

ludzie są na scenie. W dłoniach mikrofony.

Tegorocznym obchodom przyświecało ważne przesłanie: „niepełnosprawność intelektualna w niczym nie umniejsza ich godności ludzkiej i tak jak każdemu człowiekowi przysługuje im prawo do szacunku, poszanowania ich godności i przysługujących im praw człowieka i obywatela”. Aby stało się to faktem, konieczne jest ustawiczne kształtowanie względem osób z niepełnosprawnością intelektualną postaw wyrażających się w sposób szczególny poprzez akceptację, tworzenie warunków do ich aktywnego życia wśród ludzi oraz bezwzględnej możliwości korzystania z wszystkich praw przysługujących każdemu człowiekowi.

Obecność podczas uroczystości władz kościelnych, szerokiego grona kapłanów, przedstawicieli władz powiatowych, miejskich i gminnych, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz ogromnej ilości ich uczniów i wychowanków, organizacji młodzieżowych, przedstawicieli podmiotów mających wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnościami oraz mediów, licznego grona darczyńców i przyjaciół, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin – w sposób namacalny stanowiła dowód ogromnego wsparcia i jednocześnie potwierdziła, że społeczność tomaszowska akceptuje osoby z niepełnosprawnościami i popiera działania świadczone na ich rzecz.

Wydawałoby się, że w chwili obecnej obchody tego Dnia są zbyteczne. Przecież ustawodawstwo zmieniło się, a w konsekwencji zmieniają się też warunki życia tych osób. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych od chwili ratyfikowania jej przez Prezydenta RP jest już obowiązującym aktem prawnym. A jednak rzeczywistość jest trochę inna i wskazuje na to, że nadal musimy przypominać o tym, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną są wśród nas, że pomimo licznych uwarunkowań, jakie niesie ze sobą niepełnosprawność intelektualna, mają w życiu różne potrzeby, ale też i wiele możliwości. Aby akty prawne dotyczące tych osób mogły być w pełni realizowane musimy ciągle zmieniać swoją mentalność, podejście do tych osób. Nie wolno zapominać o podstawowej kwestii, że niepełnosprawność intelektualna w niczym nie umniejsza ich wartości i godności ludzkiej, że przysługuje im prawo do szacunku, wsparcia i uczestnictwa w życiu społecznym.

Polskie Stowarzyszenie

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Tomaszowie Lubelskim

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies