BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Młoda dziewczyna z białą laską i psem idzie ulicą wraz z koleżanką w ciąży.

Doszkalanie instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności – zapisy do 22 lipca

Instytut Tyflologiczny PZN ogłasza nabór na szkolenie podnoszące kwalifikacje instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności. Szkolenie, rozumiane jako doskonalenie zawodowe, adresowane jest do instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności.

Szkolenie realizowane będzie w ramach projektu „Doszkalanie instruktorów orientacji przestrzennej i mobilności” dofinansowanego przez PFRON w ramach konkursu „Możemy więcej”.

Rekrutacja prowadzona jest na terenie całego kraju poprzez złożenie:

 • podpisanego kwestionariusza (w załączeniu);
 • dokumentu potwierdzającego uprawnienia do nauczania orientacji przestrzennej i mobilności (ukończony kurs / szkolenie / studia podyplomowe / studia wyższe);
 • zaświadczenia lekarskiego, w przypadku gdy kandydat na szkolenie nie jest czynnym instruktorem O&M (w załączeniu).

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają:

116 godzin zajęć (10 godzin wykładów, 90 godzin ćwiczeń, 16 godzin praktyk) realizowanych w ciągu 20 dni.

Terminy planowanych zjazdów:

 • I zjazd – 19–22 września 2024 r.
 • II zjazd – 11–14 października 2024 r.
 • III zjazd – 07–11 listopada 2024 r.
 • IV zjazd – 03–06 stycznia 2025 r.
 • V zjazd – 14–17 lutego 2025 r.
 • VI zjazd – 20–24 marca 2025 r.

Wszystkie zjazdy rozpoczynamy kolacją pierwszego dnia i kończymy obiadem w dniu ostatnim.

8 godzin wsparcia indywidualnego możliwych do zrealizowania w czasie trwania projektu: bezpośrednio, drogą e-mailową, telefonicznie.

Program szkolenia obejmie dwa bloki tematyczne: orientacja przestrzenna małych dzieci i orientacja przestrzenna dorosłych. W ramach obu bloków w czasie wykładów i ćwiczeń będą realizowane następujące tematy (z uwzględnieniem potrzeb grupy odbiorców – dorosłych/małych dzieci):

 • psychologiczne aspekty w rehabilitacji dotyczące głównie akceptacji utraty wzroku, trudnego klienta;
 • nowe techniki w nauczaniu orientacji przestrzennej i mobilności dzieci i osób dorosłych;
 • nauczanie orientacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością;
 • nowoczesne technologie wspomagające orientację osób z niepełnosprawnością wzroku;
 • poruszanie się osób niewidomych z psem przewodnikiem;
 • specyfika nauczania orientacji i pracy z osobą dorosłą i z małymi dziećmi;
 • echolokacja;
 • dobór białych lasek oraz technik przedlaskowych;
 • pomoce dydaktyczne wykorzystywane w orientacji.

Jednocześnie chcielibyśmy, żeby ww. tematy były bardziej szczegółowo omawiane w porównaniu z realizacją tematów w projekcie TOPON (Trening orientacji przestrzennej osób niewidomych) – pozwala na to liczba godzin przeznaczonych na doszkalanie.

Uwaga!

Istnieje możliwość odbycia ćwiczeń i praktyk wyłącznie z jednego bloku tematycznego w wymiarze 106 godzin. Będzie to rozważone w oparciu o wyniki rekrutacji. O takiej potrzebie należy poinformować w kwestionariuszu zgłoszeniowym.

Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym otrzymają Państwo zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Koszty: 1 000 zł brutto za szkolenie i ewentualne koszty przejazdu.

Miejsce: Szkolenie będzie odbywać się w Warszawie w systemie zjazdowym. Zapewniamy wyżywienie, zakwaterowanie i przerwy kawowe.

Zapisy: Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22 lipca 2024 r. tylko na załączonym kwestionariuszu. Wypełniony kwestionariusz prosimy wysłać pod adres e-mail: smankowska@pzn.org.pl.

Prosimy, żeby formularz wypełniła osoba zainteresowana szkoleniem.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowane osoby pracujące i współpracujące z jednostkami PZN.

Elżbieta Oleksiak
Kierownik Centrum Rehabilitacji
w Instytucie Tyflologicznym PZN

Źródło: pzn.org.pl

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies