BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dwóch mężczyzn rozmawia. Są uśmiechnięci. Oboje są wyposażeni w aparaty słuchowe i pętle indukcyjne.

Dostępność dla słabosłyszących – szkolenie on-line

Fundacja Transgresja serdecznie zaprasza na szkolenie na temat rozwiązań wspomagających dostępność dla ludzi słabosłyszących w dniu 2 lutego 2021 o 12:00.

W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z rozwiązaniami technicznymi, których wdrożenie jest zgodne z wymogami prawa dotyczącego dostępności.

W trakcie szkolenia podjęte zostaną następujące tematy:

 • Kto to jest osoba słabosłysząca,
 • Czy ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i ustawa o zapewnianiu dostępności to jedyne akty prawne, w których mowa o dostępności dla osób słabosłyszących,
 • Jakie są wymagania ustawowe w zakresie dostępności dla osób słabosłyszących,
 • Co to jest pętla indukcyjna, jakie są jej rodzaje, gdzie należy ją stosować,
 • Jakie są wady i zalety poszczególnych rodzajów pętli indukcyjnych,
 • Co to jest system FM i gdzie się sprawdzi a gdzie nie,
 • Język migowy, a słabosłyszący,
 • Dostępność cyfrowa, a osoby słabosłyszące,
 • Co to są „napisy na żywo”, dlaczego warto je stosować,
 • Jak przyśpieszyć oraz ułatwić dodawanie napisów do multimediów w języku polskim.

Szkolenie kierowane jest do:

 • Koordynatorów dostępności,
 • Pracowników podmiotów publicznych,
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie dostępności w różnych instytucjach,
 • Pracowników i współpracowników organizacji pozarządowych,
 • Osób korzystających z aparatów słuchowych lub implantów słuchowych,
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką dostępności.

Szkolenie poprowadzą:

Krzysztof Wostal, trener, audytor, ekspert dostępności z doświadczeniem niepełnosprawności wzroku i słuchu. Ceniony w środowisku mówca, wykładowca, dziennikarz.

Grzegorz Kozłowski, informatyk, ceniony w środowisku specjalista z zakresu metod komunikacji oraz technologii wspomagających słuch – promotor m.in. pętli indukcyjnych. Osoba głuchoniewidoma, komunikująca się między innymi za pomocą alfabetu Lorma (dotyk do dłoni). Członek Polskiej Rady Języka Migowego. Działacz społeczny na rzecz osób z niepełnosprawnością z ponad 30-letnim doświadczeniem. Członek Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich

Łukasz Dawidziuk, Dyrektor Handlowy firmy DSM Intelligence. Działacz na rzecz ułatwiania instytucjom publicznym przystosowania się do ustawy o dostępności cyfrowej.

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

ul. Mikołaja Kopernika 14, Katowice
Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies