BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Logo z napisem: Otwórzmy przed nimi życie,.

Do naśladowania…

13 grudnia 2017 r. placówka Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej gościła w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy uczniów Szkoły Podstawowej w Piasecznie.

 Grupa przyjechała pod opieką naszej najgorętszej propagatorki prowadzonych zajęć w Warsztacie pani Justyny Miśkiewicz – Zoch i liczyła jedenaście osób. Kierownik warsztatu p. Maria Lisek – Zięba przybliżyła uczniom sposób funkcjonowania osób niepełnosprawnych w Warsztacie, pokazała też działalność wszystkich pracowni.

„Połączenie sił to początek.

Pozostanie razem to postęp.

Wspólna praca to sukces.”

Henry Ford

W pracowni plastyczno – rękodzielniczej uczniowie zobaczyli cały proces wytwarzania podpałek ekologicznych do grilla, pieca i kominka. Omówione też zostały powstające prace w postaci figurek gipsowych, obrazów itp.

Ludzie siedza przy stole. Na stole rzeczy do malowania. Są figurki gipsowe.

W pracowni poligraficzno-introligatorskiej uczniowie wspólnie z uczestnikami Warsztatu wykonywali kartki świąteczne.

Pani Justyna z uczniami

W kolejnej pracowni krawiecko –zabawkarskiej szyli maskotki.

Ludzie siedzą przy stole. Na stole rzeczy plastyczne. Ludzie maja twarze skierowane do stołu

Wszyscy uczniowie popróbowali swoich zdolności ozdabiając według własnych pomysłów figurki gipsowe będące elementem szopek. Fantazja uczniów nie miała granic i mogliśmy podziwiać figurki krów czy osiołków w kolorze niebieskim czy fioletowym.

Chłopcy siedzą prz stole. Na nim farby i figurki gipsowe.

Pani Maria opowiedziała uczniom o funkcjonujących w środowisku stereotypach związanych z osobami niepełnosprawnymi. Uczniowie mogli poznać odpowiedzi na pytania:

  • Kto jest osobą niepełnosprawną?
  • Jak można pomóc osobie niepełnosprawnej?
  • Jak działają stereotypy i jak należy reagować?

Osoby niepełnosprawne ciągle jeszcze, mimo świadomości społecznej, są stygmatyzowane. Warto i należy reagować. Ukazywanie barier dzielących społeczeństwo skutkuje pozytywnymi reakcjami i zachowaniami. Dzięki takim postawom jakie podejmuje pani Justyna Miśkiewicz-Zoch, dyrektorom szkół, pedagogom, którzy współpracują z Warsztatem, życie osób niepełnosprawnych staje się łatwiejsze. Spotkanie ze szkołą to nie tylko integracja, ale ciągła dwustronna edukacja. Niepełnosprawność to stan, którym nie można się zarazić.

Istotą terapii zajęciowej jest rehabilitacja społeczna, która otwiera osoby z niepełnosprawnością na społeczeństwo i odwrotnie. Dlatego współpraca jest jednym z zachowań, które prowadzą do sukcesu. Z całego serca dziękujemy zatem Paniom i Uczniom za spotkanie. Dziękujemy za zrozumiałe podejście do podejmowanych działań w naszej placówce przez Dyrektorów Szkół z Dratowa, Piaseczna, Ludwina, Białki, Milejowa, Nadrybia.

Współpraca z naszym Warsztatem, za zgodą dyrektorów szkół, zainicjowana przez panią Justynę poszerza krąg szkół i nie tylko, zainteresowanych naszą pracą i prowadzoną w niej terapią. Postawa pani Justyny jako pedagoga jest godna naśladowania, to działania pani Justyny sprawiają, że mamy pod dostatkiem opasek na wykonywane podpałki – dzięki zbiórce rolek po papierze toaletowym przez uczniów w szkołach, kiermasze prac, prezentacje artystyczne to promowanie działań warsztatowych.

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Dziękujemy wszystkim dyrektorom wspomnianych szkół, pedagogom, uczniom za to nieustanne dzielenie się z nami … Zachęcamy wszystkich chętnych do poznawania podejmowanych w Warsztacie działań.

Anna Kiszczak

Maria Lisek-Zięba

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies