BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na grafice jest grupa osób które trzymają banery z napisami: “Konwencja; Wspólna Sprawa”.

Debata we Wrocławiu dla osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego

W środę, 14 czerwca 2016 roku, odbyła się druga we Wrocławiu debata środowiskowa tym razem dla środowiska osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Swoim doświadczeniem dzielił się Pan Erik Olsen.

Debata odbyła się w ścisłym centrum miasta, w budynku dostosowanym architektonicznie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. w sali konferencyjnej Q Hotel Wrocław Plus.

Ludzie siedzą przy pół okrągłym stole. Ich twarze są skierowane na meżczyzne siedzącego na środku. Trzyma on mikrofon w dłoni.

Ekspertem zagranicznym był Pan Erik Olsen, duński działacz i wolontariusz na rzecz osób z problemami zdrowia psychicznego. W 2009 roku Erik Olsen został członkiem zarządu i członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Jest inicjatorem tworzenia organizacji krajowych i zagranicznych, w których uruchomieniu oraz w działaniu uczestniczyły tylko i wyłącznie osoby z problemami zdrowia psychicznego. Fotorelacja:

Paweł Limek

Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies