BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plan zrównoważonej mobliności.

Chodzimy po Lublinie wygodnie

„Pieszy Lublin” to propozycja Fundacji Tu Obok sprzyjająca poprawie sytuacji pieszych w Lublinie, którą realizuje poprzez projekt „Miasto dla Ludzi”, w partnerstwie z Teatrem NN. W Filii Biblioteki Publicznej w Centrum Kultury zorganizowano warsztaty na temat indywidualnych potrzeb mieszkańców Lublina.

Były to już drugie warsztaty z udziałem grup reprezentujących różne środowiska osób pieszych. Dyskusję na temat potrzeb poprzedziła prezentacja filmu „Jesteśmy pieszymi” oraz wyniki happeningu „chodzimy po Lublinie wygodnie”, w którym pytano przechodniów o to czego chcą, jakie mają potrzeby i propozycje zmian by poprawić warunki infrastruktury pieszej w mieście.

Warsztaty reprezentowane były przez grupy osób o różnorakich wymaganiach. Były to osoby aktywne, potrzebujące przestrzeni do jazdy na deskach, rowerach i rolkach. Byli reprezentanci wózkowiczów, zarówno osoby niepełnosprawne jak też matki z dziećmi. Swój głos zabrały też między innymi osoby niewidome potrzebujące specjalnej infrastruktury oraz osoby potrzebujące miejsc do spacerów z psami. Uczestnicy sporządzili mapy oczekiwań i propozycji, które zostaną wykorzystane w kolejnych etapach projektu. Mówiono nie tylko o potrzebach przebudowania chodników, ścieżek rowerowych, czy dodatkowych przejść. Piesi zgłaszali także propozycje dotyczące płynności ruchu w mieście, zwiększenia atrakcyjności spędzania wolnego czasu oraz jego jakości. Następne spotkania warsztatowe odbędą się po wakacjach, w między czasie jednak można zgłaszać swoje uwagi za pośrednictwem strony projektu Miasto Dla Ludzi – lubelskie standardy infrastruktury pieszej.

Obecnie Ratusz przygotowuje również Plan Zrównoważonej Mobilności Miasta na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej, którego celem jest zmiana myślenia na temat korzystania i przemieszczania się w przestrzeni. Wypracowane przez Miasto Dla Ludzi koncepcje rozwiązań sprzyjających poruszaniu się po mieście zostaną użyte do przygotowania standardów infrastruktury pieszej w Lublinie.

Patronat honorowy nad projektem objął prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Krzysztof Matyjaszek

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies