BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Start biegu na 5 km

Biegiem po wózek, 7.10.2023 r.

W sobotę, 7 października 2023 r. nad Zalewem Zemborzyckim odbyło się charytatywne wydarzenie sportowe "Biegiem po Wózek", zorganizowane przez Stowarzyszenie InNeed.

Celem wydarzenia było zebranie środków na zakup specjalistycznych siedzisk ortopedycznych oraz tabletów MÓWik dla Przedszkola Specjalnego nr 11 w Lublinie.

W ramach imprezy na terenie Nova Marina zorganizowano “miasteczko charytatywne”, gdzie umiejscowiono stoiska partnerów wydarzenia oraz dodatkowe atrakcje i komercyjną strefę gastronomiczną. Najmłodsi mogli pograć w piłkę z KS Północ Lublin a także skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni (Nova Marina), trampolin (ManiaSkakania) oraz animacji i malowania twarzy (Bajkowy Labirynt VIVO Lublin). Uczestnicy przed i po biegu mogli poddać się masażowi, wykonywanemu przez słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie. Na stanowisku przygotowanym przez Studenckie Koło Naukowe przy Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej WSEI można było wykonać pomiary: ciśnienia, glikemii, EKG oraz saturacji a także obejrzeć pokaz pierwszej pomocy. Uczestnikom proponowano również przejażdżki elektrycznymi rowerami cargo (AleRower.pl) oraz quadami (Quady w Lipach) a także test wózków biegowych (Centrum Wózków Inwalidzkich “CWI”). Szkolenie z bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych a także konkurs “rzutu fotelikiem samochodowym” zorganizowali Tylem.pl oraz sklepMati.pl.

O godz. 11:00 wystartował bieg na 12 km, o godz. 11:30 – bieg na 5 km, natomiast o godz. 13:00 biegi dla dzieci. O rozgrzewkę przed każdym startem zadbali trenerzy ze Studio Balance a “słodkie pokrzepienie” w postaci drożdżówek ufundowała Piekarnia-Cukiernia Marcin Orlikowski.

Wyniki biegu - 12 km

Kategoria open K

 1. Gajek Magdalena – czas 00:56:47
 2. Siwiec Agata – czas 00:57:15
 3. Madej Edyta – czas 01:05:16

Kategoria open M

 1. Choroś Piotr – czas 00:41:16
 2. Hanulak Paweł – czas 00:45:26
 3. Wójtowicz Paweł – czas 00:45:29

Kategoria K 50

 1. Szewczuk Joanna – czas 01:17:08
 2. Więckowska Beata – czas 01:17:08

Kategoria M 50

 1. Bujak Maciej – czas 00:53:08
 2. Szabat Wiesław – czas 0053:10
 3. Stelmach Zbigniew – czas 00:55:15

Wyniki biegu - 5 km

Kategoria open K

 1. Wysocka Agata – czas 00:23:43
 2. Paszkowska Bożena – czas 00:23:56
 3. Rejmak Renata – czas 00:26:10

Kategoria open M

 1. Kowalczyk Rafał – czas 00:20:53
 2. Gościński Jakub – czas 00:21:02
 3. Kobielarz Adrian – czas 00:21:07

Kategoria K 50

 1. Filipiak Elżbieta – czas 00:37:15
 2. Wierchoła Joanna – czas 00:38:37
 3. Pieczykolan Violetta – czas 00:40:04

Kategoria M 50

 1. Lewandowski Maciej – czas 00:27:51

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale wykonane przez dzieci z Przedszkola Specjalnego Nr 11 w Lublinie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej “Skrzydła” w Lublinie oraz Prywatnych Szkół im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Zwycięzcy otrzymali także nagrody rzeczowe.

Przed godziną 13:00 wystartował Charytatywny Rajd Przystawkowy, zorganizowany przez Centrum Wózków Inwalidzkich “CWI”, które zdecydowało się zasilić zbiórkę na rzecz przedszkola, przeznaczając 50 zł za każdą osobę, która weźmie aktywny udział w Rajdzie.

Tekst i foto: Wiktoria Kwiecień

Poniżej publikujemy informacje otrzymane od Pani Anny Dybowskiej – Wicedyrektor Przedszkola Specjalnego nr 11 w Lublinie.

Przedszkole Specjalne nr 11

Przedszkole Specjalne nr 11, jako jedyna tego typu publiczna placówka w województwie lubelskim, istnieje od 1975 roku. Obecnie pracuje w 15 oddziałach, prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Do przedszkola uczęszcza 68 dzieci niepełnosprawnych, w wieku od 2,5 do 7 roku życia. Placówka prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi. Przedszkole zapewnia nie tylko profesjonalną opiekę dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim prowadzi wszechstronną pracę edukacyjną oraz terapeutyczną, wspierając indywidualny rozwój dziecka.

Głównym celem terapii prowadzonej w przedszkolu jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Działalność terapeutyczna ukierunkowana jest na szeroko rozumianą stymulację rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

W ramach zajęć edukacyjno – terapeutycznych dzieci realizują zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego – w zakresie dostosowanym do możliwości poznawczych dziecka.

Wiodącymi zajęciami w przedszkolu są zajęcia pedagogiczne prowadzone przez nauczycieli – oligofrenopedagogów, które uzupełniane są zajęciami specjalistycznymi takimi jak:

 • zajęcia z psychologiem,
 • logopedyczne,
 • usprawniania ruchowego, w tym: rehabilitacyjne oraz gimnastyki korekcyjnej,
 • z zakresu integracji sensorycznej,
 • stymulacji polisensorycznej (sali doświadczania świata),
 • muzykoterapii,
 • katechezy (na życzenie rodziców).

W codziennej pracy stosowane są m. in. elementy następujących metod i technik: ośrodków pracy Decroly’ego, m. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, m. R. Labana, m. K. Orfa, m. A. M. Kniessów, m. W. Sherborne, m. M. Ch. Knillów, m. R. CastilioMorallesa, m. M. Montessorii, m. F. Affolter, m. Froebla, m. terapii behawioralnej, m. nauczania kierowanego, alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) oraz m. arteterapeutyczne (w tym: muzykoteapii, teatroterapii i technik plastycznych).

W przedszkolu funkcjonuje od ponad 20 lat teatr dziecięcy „Kruszynki”, który z powodzeniem bierze udziałw festiwalach i przeglądach, m.in. Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku, „Scena Młodych, „Kuchnia teatralna”, „Sezon”.

Rodzice naszych wychowanków są istotnym ogniwem podejmowanych w przedszkolu działań – są partnerami współtworzenia diagnozy funkcjonalnej dziecka i realizacji wyznaczonych kierunków terapii. Wśród proponowanych form współpracy są:

 • spotkania team (specjaliści pracujący z danym dzieckiem oraz oboje rodzice),
 • zebrania ogólne i grupowe,
 • zajęcia otwarte (w tym: rejestracja wideo przebiegu zajęć/ funkcjonowania dziecka w przedszkolu),
 • odwiedziny domowe (nauczyciele w domu wychowanka),
 • rodzicom przekazywane są indywidualne zestawy do ćwiczeń w domu,
 • konsultacje indywidualne,
 • strona facebookowa przedszkola (dokumentująca wydarzenia bieżące),
 • włączanie i zapraszanie rodziców dzieci na uroczystości zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych.

Poza pracą edukacyjną i terapeutyczną niezmiernie ważne jest, aby dzieci były przygotowane do możliwie samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym. Jest to nadrzędny cel wszystkich podejmowanych przez nas działań. Zwłaszcza, iż występujące u dzieci trudności w zachowaniu, często utrudniają ich rodzicom włączanie dzieci do środowiska społecznego. Aby sprostać temu zadaniu, przedszkole organizuje cykliczne uroczystości dla rodziców i dzieci, w czasie których staramy się, tak organizować atrakcje, aby udział dzieci, sprzyjał rozwojowi kompetencji społecznych i jednocześnie umożliwiał rodzicom uczenie się strategii postępowania z własnym dzieckiem w nowej sytuacji.

Geneza wydarzenia

Pomysł na imprezę o takim charakterze powstał w 2019 roku, kiedy to nauczyciel z przedszkola Robert Sych wraz z jednym z wychowanków przebiegł w wózku biegowym 7 Maraton Lubelski. Wówczas po raz pierwszy zdarzyło się, że w imprezie przeznaczonej dla osób pełnosprawnych wystartowało dziecko z niepełnosprawnością z własnym numerem startowym. Pod wpływem tych doświadczeń, we współpracy z rodzicem z przedszkola oraz Panem Marcinem Pszenniakiem zorganizowano w 2021 roku pierwsza edycję „Biegiem po Wózek”. W wyniku pierwszej edycji zakupiono wózki biegowe dla Przedszkolan Specjalnego nr 11w Lublinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Lublinie. Celem zakupu było to, aby rodzice chcąc aktywnie spędzić czas ze swoim niepełnosprawnym dzieckiem, mogli korzystać z bezpłatnie użyczonego przez placówki sprzętu. Dodatkowo wózki zostały wykorzystane podczas codziennej pracy (wyjść poza przedszkole, udziału w imprezach zewnętrznych).

Cel wydarzenia

Celem drugiej edycji „Biegiem po Wózek” była zbiórka środków finansowych, które zostaną przeznaczone na zakup siedzisk ortopedycznych oraz sprzętu wspomagającego komunikację naszych wychowanków.

Dlaczego, taki cel? W przedszkolu coraz więcej wychowanków, to dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, gdzie jedną z niepełnosprawności towarzyszących dziecku jest niepełnosprawność ruchowa. Zatem zapewnienie dziecku właściwej pozycji podczas zajęć w przedszkolu oraz dostępu do odpowiedniego sprzętu w zakresie możliwości komunikowania się z otoczeniem, jest niezbędną i tak naprawdę podstawową potrzebą, aby dziecko mogło w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy, który ma. Całą stroną organizacyjną przedsięwzięcia zajął się Pan Marcin Pszenniak wraz ze swoim stowarzyszenie InNeed. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu pozyskano wiele osób wspierających przedsięwzięcie. W imprezę włączyło się lubelskie środowisko sportowe, ale i przedsiębiorcy oraz osoby prywatne.

Poza biegiem, zorganizowane została zbiórka publiczna na zrzutka.pl oraz licytacje na stronie facebookowej imprezy. Bieg już za nami, natomiast licytacje i zbiórka wciąż trwają. Chętne osoby zachęcamy do wsparcia naszego działania. Linki do zbiórki i strony:

Zrzutka: https://zrzutka.pl/a2edkr?gclid=EAIaIQobChMItbLXp8zogQMVBezVCh33qwTXEAAYASAAEgJldvD_BwE

Licytacje: https://www.facebook.com/groups/858927025508238/

Materiał powstał w ramach projektu “Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego”
realizowanego w okresie 06.06.2023 – 11.12.2023 r.
przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków PFRON przyznanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego

UWAGA: Kopiowanie, skracanie, przerabianie, wykorzystywanie fotografii i tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.niepelnosprawnilublin.pl, w innych mediach lub innych serwisach informacyjnych wymaga zgody redakcji.

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies