BIULETYN INFORMACYJNY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Plakat promujący bezpłatne warsztaty

Bezpłatne warsztaty dla członków rodzin OzN, opiekunów, kadry i wolontariuszy zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej OzN

Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach członków rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób z niepełnosprawnością.

Tematyka warsztatów dotyczy procesu integracji osób z niepełnosprawnością w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

Zadanie jest kierowane do osób zamieszkujących m.in. powiaty: Lublin, lubelski, świdnicki, kraśnicki, bialski, radzyński, biłgorajski.

Terminy:

  • 16 września 2022 (g. 16:00-19:00) – Warsztat szkoleniowy: Integracja osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym.
  • 17 października 2022 (g. 16:00 – 19:00) – Warsztat szkoleniowy: Zwiększanie aktywności  i zaradności życiowej oraz budowanie niezależności osób niepełnosprawnych w oparciu o model ekonomii społecznej.
  • 17 listopada 2022 (g. 16:00 – 19:00) – Warsztat szkoleniowy: Pomoc i zapewnianie opieki w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Miejsce spotkań:

Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego, ul. Głęboka 10, lok 27, 20-612 Lublin.

W trakcie każdego spotkania organizatorzy zapewniają serwis kawowy.

Uwaga: istnieje możliwość udziału w warsztatach w formule zdalnej (platforma ClickMeeting). Informacje o formie uczestnictwa prosimy zaznaczyć na karcie zgłoszeniowej (do pobrania poniżej).

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: fundacja@frso.eu z dopiskiem w temacie: Warsztaty szkoleniowe lub pocztą na adres:

Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego,
ul. Głęboka 10, lok 27, 20-612 Lublin.

O zakwalifikowaniu zgłoszonych osób do udziału w spotkaniu decyduje spełnienie kryteriów projektowych oraz kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztacie informowane są o tym fakcie telefonicznie lub drogą e-mailową.

Informacje na temat warsztatów:

Organizator spotkania: Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego

Osoba upoważniona do kontaktu: Grzegorz Chmielewski

Telefon: 579 512 946

E-mail: fundacja@frso.eu

Program warsztatów (PDF, 155 KB)

Materiały do pobrania:

Karta zgłoszeniowa (PDF, 192 KB)

Warsztaty współfinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie  z budżetu Województwa Lubelskiego. Nr umowy DZR.KS.4071.14.PFRON.2022.

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Chmielewski
Fundacja Rozwoju Społeczno-Oświatowego
ul. Głęboka 10/27, 20-013 Lublin

Facebook

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić jak najlepszą optymalizację treści na niej zawartych. Czytaj więcej o polityce prywatności i plikach cookies